Какво представлява бизнес анализът? Дефиниции, примери и приложения

Разберете концепцията за бизнес анализ и защо той е от значение за вземането на стратегически решения.

Използването на данни и анализи за вземане на бизнес решения е следващата голяма стъпка в управлението. Разберете концепцията за бизнес анализ, какво представлява, как работи и как да започнете.

Ако сте като повечето собственици на бизнес, искате бизнесът ви да се разраства, но това може да се окаже трудна задача, ако разчитате само на интуицията си. Може би сте чували термина „бизнес анализ“ и се чудите какво представлява той. Бизнес анализът е процес на събиране, анализиране и отчитане на данни, за да се помогне на бизнеса да взема решения.

Вземането на решения на базата на данни става все по-важно в днешния бизнес свят. С помощта на бизнес анализа предприятията могат да идентифицират тенденции, да оптимизират процеси и да вземат по-добри решения, които се основават на данни, а не на интуиция и предположения.

Не сте сигурни откъде да започнете? Тогава сте намерили правилното ръководство, което ще ви помогне как да започнете и да научите повече за бизнес анализа като цяло.

Index

Какво представлява бизнес анализът?

Бизнес анализът е процесът на изследване на големи масиви от данни с цел разкриване на скрити модели и прозрения, които могат да помогнат на бизнеса да взема по-добри решения. Целта на бизнес анализа е да се използва вземането на решения, основано на данни, за подобряване на ефективността и рентабилността. Това може да стане чрез анализ на минали резултати, прогнозиране на бъдещи тенденции и идентифициране на възможности и рискове.

Бизнес анализът разчита на различни техники, включително извличане на данни, прогнозно моделиране и машинно обучение. Извличането на данни е процес на извличане на ценна информация от големи масиви от данни. Прогнозното моделиране е процес на използване на исторически данни за прогнозиране на бъдещи резултати. Машинното обучение е вид изкуствен интелект, който позволява на компютрите да се учат от данни, без да бъдат изрично програмирани.

Какво прави бизнес анализът?

Бизнес анализите могат да се използват по различни начини Някои от най-често срещаните приложения на бизнес анализите включват:

1. Предвиждане на бъдещи продажби и тенденции.

Бизнес анализът може да се използва за прогнозиране на бъдещи продажби и тенденции чрез анализ на минали данни. Тази информация може да се използва за вземане на по-добри решения относно производството, запасите и маркетинга.

2. Идентифициране на възможности и рискове.

Бизнес анализите могат да се използват за идентифициране на възможности и рискове чрез анализиране на набори от данни за модели и корелации. Тази информация може да помогне на предприятията да вземат по-добри решения за това къде да разпределят ресурсите си и как да реагират на потенциални заплахи. Всичко това помага на стратегическото ви бизнес планиране.

3. Подобряване на обслужването на клиентите.

Бизнес анализите могат да се използват за подобряване на обслужването на клиентите чрез проследяване на поведението и предпочитанията на клиентите. Тази информация може да се използва за създаване на целенасочени маркетингови кампании, подобряване на продуктовите предложения, повишаване на лоялността на клиентите и оптимизиране на процесите за обслужване на клиенти.

Ползи от бизнес анализа

Съществуват десетки различни ползи от използването на основано на данни вземане на решения в организациите. Но за да не ви претоварваме, се фокусираме върху четири от най-важните ползи от бизнес анализа:

1. Помага на бизнеса да взема по-добри решения

Бизнес анализите могат да помогнат на бизнеса да взема по-добри и по-информирани решения, като му предоставят информация за неговите данни. Това може да им помогне да подобрят своите операции, маркетинг, продажби и цялостното си представяне.

2. Помага за идентифициране на възможности и тенденции

Чрез анализа на данните предприятията могат да идентифицират тенденции и възможности, за които иначе може да не са знаели. Това може да им помогне да изпреварят конкуренцията и да увеличат печалбите си.

3. Помага за подобряване на ангажираността и задържането на клиентите

Бизнес анализите могат да помогнат на предприятията да разберат по-добре своите клиенти, което може да им помогне да създадат по-ефективни маркетингови кампании, персонализирани предложения и да осигурят по-добро клиентско изживяване, което би довело до по-добро задържане на клиентите и по-голяма стойност за целия живот на клиента (CLV).

4. Помага за намаляване на разходите

Бизнес анализите могат да помогнат на предприятията да намалят разходите си, като им помагат да оптимизират операциите си и да идентифицират областите, в които могат да спестят пари. И всичко това, като разполагат със задълбочен поглед върху данните.

4 вида бизнес анализи

Съществуват четири различни вида бизнес анализи, които могат да се използват, за да помогнат на предприятията да вземат по-добри решения:

Дескриптивен – Какво представлява?

Дескриптивният бизнес анализ е най-основният вид бизнес анализ. Той просто включва вземането на данни и описването им в доклад. Това може да бъде полезно за предприятия, които искат да проследят тенденциите във времето или да видят как се представят в сравнение с конкурентите си.

Едно от често срещаните приложения на описателния бизнес анализ е проследяването на трафика на уебсайта. Чрез проследяване на броя на посетителите на даден уебсайт и откъде идват те, предприятията могат да получат по-добра представа за това кои маркетингови стратегии работят и кои се нуждаят от подобрение. Друг пример за описателен бизнес анализ са данните за продажбите. Чрез проследяване на данните за продажбите предприятията могат да видят кои продукти се продават добре и кои не. Тази информация може да помогне на предприятията да вземат решения за това какви продукти да поддържат в магазините си или да предлагат на уебсайтовете си.

Диагностични – Какво не е наред?

Диагностичният бизнес анализ е област от анализа, която се занимава с диагностициране и решаване на проблеми в бизнеса. Тя включва използването на данни за идентифициране и коригиране на проблеми в операциите, маркетинга, продажбите, финансите и други области на компанията. Чрез използването на диагностичен бизнес анализ компаниите могат да подобрят своята ефективност и конкурентоспособност на пазара.

Едно от често срещаните приложения на диагностичния бизнес анализ е идентифицирането и коригирането на проблеми в операциите. Например дадена компания може да използва диагностичен анализ, за да разбере защо производственият ѝ процес не изпълнява квотите. Като идентифицира проблема и го отстрани, компанията може да подобри производствения си процес и да изпълни квотите си.

Предсказваща – какво ще се случи след това?

Предсказващият бизнес анализ е използването на данни за прогнозиране на бъдещи събития. Този вид бизнес анализ може да се използва за прогнозиране на неща като тенденции в продажбите, поведение на клиентите и финансови резултати. Чрез използването на прогнозен бизнес анализ предприятията могат да вземат по-добри решения за това къде да разпределят ресурсите си и как да реагират на потенциални проблеми.

Една от често срещаните употреби на прогнозния бизнес анализ е в областта на финансите. Предприятията могат да използват прогнозен анализ, за да предвидят как дадена инвестиция ще се представи с течение на времето и дали си струва да се инвестира в нея.

Предписващ – какво трябва да се направи?

Предписващият бизнес анализ е използването на данни за препоръчване на действия, които да бъдат предприети. Този вид бизнес анализ отива отвъд предвиждането на бъдещи събития и всъщност казва на предприятията какво трябва да направят, за да подобрят положението си. Чрез използването на прескриптивен бизнес анализ предприятията могат да се уверят, че използват ресурсите си по възможно най-ефективния начин.

Едно от често срещаните приложения на прескриптивния бизнес анализ е в областта на човешките ресурси. Предприятията могат да използват прескриптивен бизнес анализ, за да разберат кои служители са най-подходящи за определена работа и кои не са. Тази информация може да помогне на предприятията да спестят пари, като наемат правилните хора за правилните работни места и се отърват от служителите, които не са подходящи.

Прескриптивният бизнес анализ е мощен инструмент, който може да помогне на предприятията да вземат по-добри решения и да подобрят резултатите си. Като разберат какво представлява и как може да се използва, предприятията могат да се възползват от всичко, което може да предложи.

Как да започнете с бизнес анализа

1. Поставете ясни цели

Когато става въпрос за бизнес анализ, е важно да поставите ясни цели за това какво искате да се постигне с данните. Независимо дали търсите прозрения за поведението на клиентите, финансовите резултати или пазарните тенденции, трябва да знаете точно какво се стремите да научите от данните си. След като сте определили целите си, можете да работите по намирането на подходящи данни и методи за техния анализ.

2. Направете карта на съответните данни

Когато става въпрос за бизнес анализ, една от най-важните стъпки е картографирането на съответните данни. Това включва намирането и събирането на всички данни, които са свързани с вашите цели. Това може да включва данни от вътрешни източници и ключови показатели за ефективност (KPI), като например данни за продажбите и данни за клиентите, както и от външни източници, като например пазарни проучвания, външни платформи за бизнес анализи или дори социални медии или отворени данни, като например времето.

3. Изберете правилните инструменти и софтуер

Инструментите не са всичко, но определени инструменти са необходими. Когато избирате софтуер, е важно да започнете от малкия и да избягвате да попадате в капана на „обещанията за функции“. Има много програми, затова отделете време, за да намерите тези, които отговарят на вашите нужди, а много от тях са дори безплатни и с отворен код. Ако софтуерът е по-скъп от резултата (напр. използва се само веднъж годишно), вероятно няма да има смисъл от него.

Едно важно нещо, което трябва да имате предвид, е, че не всички софтуери са еднакви. Някои програми са по-добри в определени задачи от други. Например някои програми са по-добри в анализа на текстови данни, докато други са по-добри в анализа на цифрови данни. Така че, когато избирате софтуер, уверете се, че сте избрали такива, които са специално разработени за задачите, които трябва да изпълняват.

4. Осигуряване на ресурсите

Друга важна стъпка е осигуряването на ресурсите, от които се нуждаете, за да постигнете целите си. Това включва осигуряването на подходяща инфраструктура, таланти и бюджет.

Една от стъпките е да се уверите, че разполагате с правилните инструменти и софтуер за анализ на данните. Също така трябва да се уверите, че разполагате с широчина на честотната лента и капацитет за съхранение, за да обработвате всички данни, които ще събирате. Друга стъпка е да разполагате с подходящите хора, които да ви помогнат да анализирате данните. Това включва хора с опит в анализа на данни, както и хора с опит във вашата индустрия. И, разбира се, също така необходимия бюджет.

5. Споделяне на прозренията

След като сте събрали и анализирали данните си, е важно да споделите прозренията с хората, които се нуждаят от тях. Това включва мениджъри, служители и други заинтересовани страни, които може да се интересуват от това, което данните имат да кажат.

Споделянето на прозренията може да се извърши по различни начини. Създайте доклади, които обобщават констатациите, и ги споделете вътрешно, създайте информационни табла или използвайте инструменти за визуализация. Тези инструменти позволяват на хората да видят данните в графичен формат, което може да ги направи по-лесни за разбиране и тълкуване. Най-добре би било да внедрите бизнес анализите в инструментите, които потребителите и ръководството използват ежедневно.

6. Идентифицирайте и подкрепяйте застъпниците за данни

Един от начините да се уверите, че данните се използват ефективно, е да идентифицирате и подкрепите защитниците на данните в организацията. Това са лица, които са запалени по данните и имат желание да ги използват за подобряване на бизнеса.

Привържениците на данните могат да бъдат чудесен източник на информация за други служители, затова ги подкрепете с достъп, обучение и предпочитан достъп. Те могат да помогнат да се обяснят изводите от данните на другите, а също така могат да дадат насоки как да се използват данните за постигане на конкретни цели.

7. Изграждане на култура, ориентирана към данните

Един от начините за изграждане на култура, основана на данните, е да ги превърнете в стандарт за срещите. Това означава да изисквате от всички мениджъри и служители да преглеждат данните преди срещите и да идват подготвени с въпроси или идеи, които могат да бъдат извлечени от данните. Това трябва да се прилага във всеки процес на вземане на управленски решения. Това означава данните да се използват за вземане на решения за неща като разработване на продукти, маркетинг и персонал.

Най-добре би било също така стратегията на организацията да се основава на данни и всяка точка на действие да се свързва с данни. Това означава да се използват данните за идентифициране на тенденции и възможности, а след това тази информация да се използва за вземане на решения за това къде компанията трябва да съсредоточи усилията си.

Как да извлечете максимална полза от бизнес анализа

Има няколко теми, които трябва да бъдат разгледани, за да се получи най-голяма стойност от бизнес анализите и вземането на решения, основани на данни:

Предоставяне на достъп на всички до съответните прозрения

Важно е да се даде на всички достъп до съответните прозрения, за да се вземат решения, основани на данни. Данните обаче трябва да са релевантни и полезни за съответния човек, а това зависи от старшинството, длъжността или отдела. Например човек, заемащ маркетингова длъжност, би имал нужда от различни данни, отколкото човек, заемащ счетоводна длъжност. Данните трябва да бъдат демократизирани, така че всеки да може да се възползва от тях.

Създаване на култура, ориентирана към данните

Създаването на култура, ориентирана към данните, е от съществено значение за получаване на максимална стойност от бизнес анализите. Култура, основана на данни, означава, че всички в компанията са фокусирани върху използването на данни за вземане на решения – от главния изпълнителен директор до служителите на първа линия. Това означава, че данните са достъпни за всички и че всички са готови да ги използват за вземане на по-добри решения.

Осигуряване на подходящи таланти

Предизвикателство за много компании е намирането на подходящия талант, който да им помогне да се възползват максимално от бизнес анализите и вземането на решения, основани на данни. Търсенето на анализатори никога не е било по-голямо, тъй като все повече компании осъзнават стойността им.

Осигурете правилната инфраструктура

Едно от предизвикателствата, с които се сблъскват предприятията, когато се опитват да извлекат максимална стойност от бизнес анализите, е, че инфраструктурата често не може да се справи с изискванията. За да могат да осигурят правилната инфраструктура, предприятията трябва да могат да оценят нуждите си и да се уверят, че разполагат с необходимите ресурси. Това включва наличието на подходящ хардуер, софтуер и персонал, които да подкрепят инициативите за анализ.

Комуникиране на ползите

Друго предизвикателство, с което се сблъскват предприятията, когато се опитват да извлекат максимална полза от бизнес анализите, е, че ползите често не могат да се видят веднага. Може да е необходимо време, за да се осъзнаят пълните ползи, и това често може да доведе до разминаване между усилията и ползите. Ето защо е важно всеки ден да се съобщават ползите от използването на бизнес анализите, така че всички да са наясно какво се постига. Това ще помогне на всички да поддържат връзка с усилията и ще гарантира реализирането на пълните ползи.

Съобразяване на бизнес целите и стимулите с данните

Един от начините да се гарантира, че целите и системите за стимулиране са съгласувани с решенията, основани на данни, е да се уверите, че данните са достъпни за всички в компанията. Това означава, че всеки може да види данните и да ги използва за вземане на по-добри решения. Това също така означава, че целите и системите за стимулиране са съгласувани с данните.

Заключение

Бизнес анализите се превърнаха в основна част от всяко планиране, а вземането на решения, основани на данни, вече дава възможност за вземане на по-добри решения въз основа на данни. Разбира се, подходящите таланти, инфраструктура и инструменти са от съществено значение за бизнес анализите. Но комуникацията и правилният начин на мислене, както и правилната култура също са от ключово значение за успеха.

Имате ли необходимото, за да направите компанията си по-ориентирана към данните? Ако не, тогава започнете, като се уверите, че сте започнали с малко, имате ясни цели, съобразявате ги с нуждите на бизнеса и бавно изграждате културата и набора от инструменти за бизнес анализи.

Автор: Бенджамин Талин, главен изпълнителен директор на MoreThanDigital

MoreThanDigital Insights is like a health check for your business. It looks at over 300 parts of your business, from financials to even aspects like company culture. It gives you clear data to help you see where you're doing well and where you can improve. You can also compare your business with other businesses or your industry. All of this is easy to understand and use, even for your team. And the best part? It's a powerful tool to help you make better business decisions and the basic version is FREE FOR EVERYONE.

Comments are closed.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More