Бизнес анализи за стратегически решения: Използвайте данните, за да развиете бизнеса си.

Вземане на стратегически управленски решения въз основа на данни и прозрения

Как можете да използвате данните, прозренията и бизнес анализите, за да вземате стратегически решения? Тази статия ще ви помогне да разберете стратегическото управление, базирано на данни (DDSM).

Бизнес анализът (БА) е процесът на трансформиране на данни в прозрения, които могат да се използват за вземане на стратегически решения. Той може да ви помогне да разберете клиентите си, да идентифицирате нови възможности и да оптимизирате операциите си. Анализът и прозренията могат да бъдат мощни, като ограничават рисковете, които поемате, и ви помагат да вземате решения с увереност. Бизнес анализът не е генериране на случайни отчети или анализиране на данни заради самите тях. Става дума за използване на данни за отговор на конкретни бизнес въпроси и решаване на реални проблеми. За да бъде ефективен, бизнес анализът трябва да бъде интегриран във всички аспекти на вашия бизнес – от вземането на решения

В тази статия ще обсъдим как можете да използвате бизнес анализите, за да развиете бизнеса си, и особено как да подобрите вземането на стратегически решения с помощта на прозрения, данни и анализи.

Като разбирате и използвате бизнес анализите, можете да вземате разумни стратегически решения, които ще помогнат на бизнеса ви да се разрасне и да осигури крайния резултат.

Какво е бизнес анализ?

Бизнес анализът (БА) е процесът на трансформиране на данни в прозрения, които могат да помогнат на бизнеса да взема стратегически решения. Предприятията се нуждаят от данни, за да вземат информирани решения за това къде да разпределят ресурсите си, а бизнес анализът е основата за това стратегическо вземане на решения, базирано на данни.

Някои типични въпроси, на които може да се отговори чрез използване на прозрения, базирани на бизнес анализа:

  • Как можем да увеличим продажбите?
  • Кои са най-популярните ни продукти?
  • Кои са най-добрите ни клиенти?
  • Как можем да подобрим нашия уебсайт?
  • Как можем да намалим разходите?

Предприемачите трябва да разберат, че бизнес анализите могат да се използват за подобряване на всяка област на бизнеса – от маркетинга и продажбите до обслужването на клиенти и операциите. Но това подобрение и фокус се определят от стратегията на компанията и тези цели.

Общи ползи от използването на бизнес анализи

Чрез анализа на данните могат да се подпомогнат много стратегически решения за успешното развитие на бизнеса. Някои от многото ползи от използването на бизнес анализи включват следното:

1. Повишаване на ефективността и производителността

Бизнес анализите могат да ви помогнат да станете по-ефективни и продуктивни, като идентифицират областите, в които можете да подобрите дейността си. Например можете да използвате анализите, за да идентифицирате тесните места в производствения си процес и да намерите начини да ги оптимизирате.

2. Подобрено вземане на решения

Бизнес анализите могат да ви помогнат да вземате по-добри решения, като предоставят информация за поведението на клиентите, пазарните тенденции и други фактори, които оказват влияние върху вашия бизнес. Тези усъвършенствани прозрения помагат на бизнеса да създаде по-дългосрочно фокусирана стратегия.

3. По-голяма конкурентоспособност

Бизнес анализите могат да ви дадат конкурентно предимство, като ви помогнат да разберете съперниците си и какви стратегии използват, за да успеят. Конкурентните прозрения, както се наричат, могат да бъдат мощни, тъй като използват систематичен подход при разбирането на пазарите и конкуренцията.

4. Повишена рентабилност

Бизнес анализът може да ви помогне да постигнете по-голяма рентабилност, като идентифицира възможности за увеличаване на продажбите или намаляване на разходите.

5. По-добро разбиране на клиентите

Бизнес анализите ви позволяват да разберете нуждите и желанията на клиентите си, което ви помага да създавате продукти и услуги, които ги привличат. Освен това, благодарение на по-доброто таргетиране и разбиране може да се увеличи стойността на целия живот на клиента (CLV) и да се повиши лоялността на клиентите.

6. Подобрено управление на риска

Бизнес анализите могат да ви помогнат да идентифицирате потенциални рискове и уязвимости, които биха могли да повлияят негативно на вашия бизнес. След това можете да предприемете стъпки за намаляване на тези рискове, преди да са причинили щети. Това прогнозно управление на риска може да бъде ценен инструмент за вземане на стратегически решения.

7. Подобряване на удовлетвореността на клиентите

Предприятията могат да използват данни и анализи, за да подобрят разбирането си за нуждите и очакванията на клиентите. След това те могат да използват тази информация за подобряване на клиентското преживяване.

Как да започнете работа със стратегически бизнес анализи?

Предприятията трябва да са готови, преди да започнат със стратегическото управление, основано на данни. Това означава, че те трябва да имат ясно разбиране за своите бизнес цели и задачи, както и за текущото си състояние. Също така трябва да имат достъп до правилните данни, както и възможност за ефективното им анализиране. Освен това предприятията трябва да могат да се доверят на прозренията и ключовите показатели за ефективност, които се генерират от инструментите и методите за бизнес анализ.

Ако бизнесът не е готов да започне да използва Business Analytics, може би е разумно първо да инвестира в обучение. Това ще помогне на служителите да разберат как Business Analytics може да се използва за подобряване на вземането на решения, както и как да използват данните ефективно. След като бизнесът е готов, той може да започне да проучва различни инструменти и методи за бизнес анализ, за да намери тези, които работят най-добре за неговите специфични нужди.

Ето някои прости, но важни стъпки, които трябва да следвате, когато искате да се подготвите за използването на бизнес анализи.

  1. Поставете ясни цели и задачи за вашата стратегия, основана на данни. Започнете, като развиете ясно разбиране за това какво трябва да се събира и какви трябва да бъдат резултатите, и се опитайте да разберете нуждите на различните групи потребители, тъй като всеки има различни нужди.
  2. Осигурете достъп до правилните данни. Тези данни могат да идват от вътрешни източници, като например записи за продажби или проучвания на клиенти, или от външни източници, като например доклади за индустрията или правителствени данни.
  3. След като разполагате с тези данни, трябва да можете да ги анализирате ефективно. Това означава да използвате правилните инструменти и методи за генериране на прозрения, които могат да помогнат за подобряване на процеса на вземане на решения.
  4. Създайте култура, основана на данните. Това е от съществено значение за предприятията, които искат да се възползват максимално от бизнес анализа. Това включва да се уверите, че служителите разбират данните и имат достъп до тях, а използването на данните като основа за вземане на стратегически решения се превръща в „ново нормално“ явление.
  5. Вие и служителите ви трябва да се доверите на прозренията, които се генерират от Бизнес анализа. Това означава да се уверите, че служителите разбират как да използват данните ефективно и да се уверите, че следват най-добрите практики, когато става въпрос за вземане на решения.

Използване на прозренията за стратегически решения и управление

Има няколко предимства стратегическите решения да се основават на прозренията от бизнес анализите. Едно от най-големите предимства е, че то може да помогне да се намали количеството на интуицията, която се влага при вземането на решения. Това може да е ценно, тъй като интуицията често не е много точна.

Бизнес анализите могат също така да помогнат за ускоряване на процеса на вземане на решения. Това е така, защото ви позволява бързо да събирате и анализирате данни, което може да ви помогне по-бързо да стигнете до решение. Освен това бизнес анализът може да ви помогне да генерирате по-точни резултати. Това е така, защото тя ви позволява да използвате данните, за да информирате решенията си, което може да доведе до по-добри резултати.

И накрая, използването на бизнес анализи може да помогне на мениджърите да се чувстват по-сигурни в решенията си. Това е така, защото им позволява да използват подкрепени с данни прозрения, за да подкрепят решенията си. Това може да помогне на мениджърите да се чувстват по-уверени в избора си и да намалят вероятността да се самооценяват.

Заключение

Бизнес анализът е мощен инструмент, който може да се използва за подобряване на процеса на вземане на решения в предприятията и на цялостното стратегическо управление. Той включва събиране на данни, ефективното им анализиране и използването на получените прозрения за вземане на по-добри решения. Използването на бизнес анализа има няколко предимства, включително намаляване на интуицията, която се влага при вземането на решения, ускоряване на процеса на вземане на решения и генериране на по-точни резултати. Освен това мениджърите, които използват бизнес анализи, се чувстват по-сигурни в решенията си и са по-малко склонни да гадаят за себе си.

Започнете стратегическото си управление, основано на данни, като си поставите ясни цели, съобразете го с нуждите на бизнеса си и започнете с малки проекти, преди да се разширите твърде бързо към по-сложни бизнес анализи. Така ще имате време да адаптирате културата, да коригирате обхвата и няма да бъдете претоварени с твърде бърза промяна на културата.

Автор: Бенджамин Талин, главен изпълнителен директор на MoreThanDigital

MoreThanDigital Insights is like a health check for your business. It looks at over 300 parts of your business, from financials to even aspects like company culture. It gives you clear data to help you see where you're doing well and where you can improve. You can also compare your business with other businesses or your industry. All of this is easy to understand and use, even for your team. And the best part? It's a powerful tool to help you make better business decisions and the basic version is FREE FOR EVERYONE.

Comments are closed.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More