Да бъдеш икономически успешен в днешно време

Нова работа и икономическа ефективност - обяснителни подходи от науката и практиката

Поставяне на хората в центъра и устойчиви промени в корпоративната култура. „New Work“ е термин, който съществува отдавна, но има и практически примери, които свидетелстват за успеха на модела. Обясняваме какво може да се научи от науката и практиката.

Натискът върху компаниите и организациите се е увеличил значително в резултат на социалните промени и новата пазарна динамика. Теминът New Work се описва новите тенденции в управлението и дигитализацията, навлизащи с висока скорост във всяка една индустрия.
„New Work“ като отправна точка за организационна трансформация, в центъра на която са хората, понякога се отхвърля, а понякога се възхвалява като спасение. Връзката между целите в многото аспекти на въвеждането на иновации в предприятията и стратегията, както и икономическите цели и бизнес модела, засега не е достатъчно известна. Това изисква изясняване от опит.

Обяснителни подходи от науката

Дали светът ни става все по-сложен и непредсказуем, или необходимото време за реакция на постоянно променящата се среда намаля? Вълнуваща дискусия, но понастоящем без особена стойност за трансформиращите се компании и организации. Все повече компании осъзнават, че може да имат нужда от една задълбочена инвентаризация или доклад за състоянието, за да отговори на изискванията на бъдещето. Вече е очевидно, че предизвикателствата за компаниите като:  климатична неутралност, недостиг на квалифицирани кадри, дигитализация, организационни промени и др. вече не могат да бъдат посрещнати изцяло с класически решения и поглед през прагматичната търговска призма.

„New Work“ е нова форма на работа и бизнес в бъдещето, която можем да оформим тук и сега с наличните средства. Какво може да означава това, ни показа пандемията като катализатор на мобилното работно място, например. Инфраструктурата и вече дигитализираните процеси позволяват бизнес операции и непрекъснатост, като в същото време позволяват на служителите да посрещат всички свои лични нужди, като например да подпомагат децата си в домашното образование, от дома. Сега обаче е ясно, че технологиите няма да решат всичко и че е необходима корпоративна култура, която да подкрепя тази нова рамка. Изследователят на тенденциите и младежта Симон Шнетцер е убеден, че „доверието“ ще бъде основният проблем на бъдещето. Мениджърите и служителите трябва да намерят нов начин на съвместна работа. В условията на постоянна промяна, изисквана от обстоятелствата, трябва да се промени културната основа, върху която да се формира „дистанционно“ лидерство. Всичко зависи от отношението и начина на мислене на всички участници. В бъдеще те ще определят доколко прозрачна и ясна е комуникацията и какво означава всеки да поеме лична отговорност, дори извън границите на компанията.

Корпоративната култура изяжда стратегията за закуска (Питър Дракър, 2009 г.) – С това известният преподавател по мениджмънт Питър Дракър, директно установява връзката между корпоративния успех и фокуса върху хората с техните нагласи и разположения. Промяната е невъзможна без хора и всяка стратегия ще се провали, ако не успее да привлече служителите. Човекоцентризмът и създаването на смисъл са основните двигатели на промяната в организациите. От гледна точка на бизнес модела мотивираните, вдъхновени и отговорни служители са решаващият фактор, колкото повече бизнес моделът се измества към услугите.  Те разработват и предоставят добри предложения, осигуряват стойност и са любезни при срещите с клиенти. По този начин те оказват решаващо влияние върху взаимоотношенията с клиенти. Във веригата на успеха в маркетинга на услуги удовлетвореността на служителите е на първо място в списъка, което води до удовлетвореност на клиентите, а оттам и до икономически успех. Положителната обратна връзка от клиентите засилва ефекта. При това не се отчитат положителните странични ефекти, като например ниското текучество на персонала или положителният здравен статус, които също имат положителен икономически ефект. Освен това има и положителни аспекти за ефекта като работодателска марка.

Историята на компания TELE

Доказателство от реалния живот – 10 години практически опит и резултати от концепцията на TELE

TELE Haase – класическа средна семейна фирма във Виена с 90 служители, собствено производство на електроника и производител на релета – започна своята революция в света на труда още през 2011 г. По онова време идеята все още е съвсем нова, няма почти никаква ориентация под формата на организационни модели или литература. Първите бурни години на промени дадоха на компанията много красиви, но и не толкова красиви прозрения. Бързо стана ясно, че реорганизацията на една компания не е еднократно събитие, а дългосрочен процес без определен край. Промяната се превръща в постоянна трансформация. Това постоянно развитие обаче се нуждае от ясна визия и трябва да бъде подкрепено от всички служители. По този път има успехи, но и проблеми. Новите предизвикателства винаги изискват промени, а често и нови, адаптивни визии.

„New Work“ може да проработи само ако всички участници са смели и грешките са позволени. Неуспехите са „съвсем нормални събития“, когато човек навлиза в нова територия. TELE може да се разглежда като един от пионерите на „New Work“ концепцията, тъй като в началото на второто десетилетие почти не е имало организационни модели. TELE разработи свой собствен „стартъп модел на организация“, общуваше открито, стана автентична и по този начин притегателна точка за много други компании и хора, интересуващи се от “ New Work“.

Затова най-важните принципи, които ръководят TELE, не са разработени на чертожната дъска, а постепенно се появяват от опита, неуспехите, експериментите и постиженията. Един от основните изводи е, че допускането на дълбоки промени и тяхното понасяне е едновременно ползотворна възможност и предизвикателство.

Организмът TELE се променя непрекъснато. Тезите, които са били валидни вчера, ще бъдат опровергани или потвърдени от реалността утре. Всяко промяна носи със себе си опит. Всеки опит поражда нови предположения, въз основа на които се вземат нови решения. Системата е динамична – промяната не е линеен процес.

Причините за успеха на TELE

Основните практики, след продължителен процес, допринесли за упеха на TELE:

  • Лична отговорност за всички – във всички области.
  • Роли вместо функции.
  • Лидерство – обвързано с опит и ценности.
  • Съвместно вземане на решения и изпълнение
  • Пълна вътрешна и външна прозрачност
  • Служители с желание за развитие.
  • Иновации чрез откритост и сътрудничество.

Основното в това отношение е, че във времето на „New Work“, вече не е възможно да осланяне на статуквото. В един учещ се организъм с постоянно нарастваща организационна интелигентност доказаните процеси постоянно се подлагат на съмнение и се усъвършенстват. Когато възникне проблем, е изключително важно не само да оставим кризите да се случат, но и активно да се изследват и изживяват, за да се вземе най-доброто от тях, което да бъде използвано в бъдещето. Тук разпределеното лидерство продължава да бъде централен елемент за преодоляване на трудните ситуации.

От днешна гледна точка подходът на TELE е не винаги за препоръчване, но използван съзнателно и с ясна визия, може да избегне много „болезнени преживявания“.

Вдъхновяване, подпомагане и съпътстване

Въз основа на опита от почти десетгодишна трансформация беше създадена уникална екосистема с организацията Playground. Playground, резултат от сътрудничеството между TELE и най-големия университет за приложни науки в Австрия, предлага на компаниите и организациите възможност да започнат успешно собствената си трансформация със своя практически и научен опит. Само тези, които честно и открито решат да се впуснат в този процес на промяна, ще могат да се справят с неуспехите и ще имат голям шанс да бъдат възнаградени накрая. Playground подкрепя в подготовката за практическото изпълнение и по този начин увеличава шансовете ви за създаване на успешен процес на трансформация. Заедно със служителите изграждаме основата от необходимите знания, методология и информираност, върху която след това може да се изпълни мисията „Създай своя собствена организация“.

Автори: Markus Stelzmann, Steffen Weimann от Servicelle GmbH

WAS IST DAS DIGITAL BREAKFAST? „Deine digitale Wissensdusche - egal wo Du bist!" #LIVE-STREAM Die seit 28. Oktober 2015 stattfindenden Offline-Veranstaltungen wurden im März 2020 in Online-Veranstaltungen umgewandelt. Die Online-Veranstaltungen finden dienstags & freitags von 9:00 Uhr bis 10:00 Uhr an 62 Lokationen statt und beinhalten einen 25-minütigen Impulsvortrag zu einem digitalen Thema mit Diskussion und Austausch im Anschluss. #PODCAST Der DIGITAL BREAKFAST PODCAST widmet sich jeden Montag authentisch aktuellen Themen rund um die Digitalisierung. Für Menschen, die etwas zu sagen haben oder erfahren wollen. Befähigung, Inspiration, Networking - dafür stehen wir!

Comments are closed.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More