Дигитализация и Дигитална трансформация – Разлика и определение

Често се възприемат като синоними, но разликата е голяма.

Разликата между дигитализация и дигитална трансформация е по-голяма, отколкото си мислите, но мнозина ги използват като синоними. Обясняваме какво означава дигитализация и дигитална трансформация и защо е важно да се разбере разликата за много компании.

Термините „дигитализация“ и „дигитална трансформация“ са синоними за много ръководители. Проблемът е, че дори доставчиците на услуги често дават неясна дефиниция на термините и те се превръщат в модна дума, с която просто се злоупотребява за целите на маркетинга. Ако трябва да се говори за пълна дигитализация на една компания, ще трябва или да се дигитализира всичко, или просто да се използват роботи и интелигентни устройства с IoT, тъй като всичко е дигитално.

Независимо дали става въпрос за дигитализация или дигитална трансформация, двата термина се използват по различен начин от различните специалисти. За някои тази разлика може да е незначителна или маловажна, но когато става въпрос за компаниите и техните стратегии, термините са много важни. Затова е полезно всеки мениджър да разбере сериозните разлики между чистата дигитализация и дигиталната трансформация.

Какво е дигитално или дигитализация?

Дигитализацията сама по себе си е само процес на компресиране на аналогови носители в битове и байтове, така че те да бъдат достъпни в дигитална форма. Това могат да бъдат филми, изображения и много други. Въпреки това аналоговите и физически съществуващи продукти винаги се възпроизвеждат, копират или предават в дигитален вид. Оригиналът остава непокътнат.

Дигитализация в различни контексти

Дигитализация на съдържанието

В ежедневния бизнес дигитализацията може да означава дигитализиране на документи като фактури, архиви, продукти и използването им за обработка, съхранение или споделяне. Например програмите за разпознаване на изображения могат да се използват за разчитане на съдържание от формуляри и прехвърлянето му в системата. Това е първата част от начина, по който бизнесът може да се дигитализира, като преобразува документи и аналогово съдържание в дигитална форма.

Автоматизация благодарение на дигитализацията

Дигитализацията често се използва и като синоним на автоматизация. По този начин съществуващите процеси могат да бъдат дигитално картографирани или автоматизирани, за да се спестят работни стъпки. Компаниите често вече използват термина дигитализация, когато дигитализират и автоматизират своите процеси. Пример за такъв автоматизиран процес би бил следният: Създава се поръчка, създава се етикет за изпращане, изпраща се фактура и се осъществява връзка със склада, за да се подготви изпращането. Това позволява цялостните процеси да бъдат трансформирани в един автоматизиран работен процес.

Дигитален бизнес

В Digital Business говорим за дигитализиране на бизнес единици, бизнес модели и цели компании. Те се променят благодарение на дигиталните технологии и дигиталните възможности. Това включва постоянно адаптиране към новите технологии, адаптиране на процеси, като например веригата за доставки, и осигуряване на възможност на хората да работят в мрежа и да обменят информация с други хора.

Какво представлява дигиталната трансформация?

Когато става дума за дигитална трансформация, се разглеждат и бизнес областите и техните процеси, но разбирането е много по-широко от простото им адаптиране към новите дигитални технологии. При дигиталната трансформация например се търсят решения или се преразглеждат проблеми, които се решават с помощта на технологиите.  Например хартията не се дигитализира просто и след това се обработва, а се разглежда например дали процесът все още е необходим или дали не може да бъде опростен с помощта на нова технология.

Следователно дигиталната трансформация не е нищо друго освен решаване на проблеми с помощта на най-добрите възможни технически средства. До известна степен това се отнася и за теми като „agile“, „design thinking“, „brainstorming“ и други нови начини на работа, тъй като те са необходими, за да се погледне диференцирано на проблемите. След като човек има разбиране за тези проблеми, той може да ги реши и с технически средства и да използва нови технологии.

Важно е да се разбере, че дигиталната трансформация никога не се предизвиква от технологията, а винаги е свързана с решаването на проблем или осигуряването на нов подход към клиентите. Ориентираното към клиента решение винаги е началото на дигиталната трансформация, а не технологията. (Не създавайте проблеми, като първо разглеждате технологията, а след това се фокусирате само върху решение за тази технология)

Дигитализация и отвъд нея

Дигитализацията води до дигитален бизнес, а дигиталната трансформация се нуждае от дигитален бизнес и дигитализация

Ако вземете английското определение на Google за „дигитална трансформация“, ще откриете, че „дигиталната трансформация е дълбоката и ускоряваща се трансформация на бизнес дейностите, процесите, компетенциите и моделите, за да се използват напълно промените и възможностите на дигиталните технологии и тяхното въздействие върху цялото общество по стратегически и приоритетен начин“.

Дигитализацията доведе до това, че разполагаме с дигитално съдържание. След това, съдържанието може да се обработва в дигитализирани процеси, а новите технологии водят до разработването на дигитална бизнес стратегия. Но дигиталната трансформация отива още по-далеч. Разбира се, необходими са дигитално съдържание, дигитални процеси и дигитален бизнес модел, но дигиталната трансформация разглежда всички аспекти на бизнеса. Независимо дали става въпрос за нуждите на клиентите, иновативните нови продукти, пазарните възможности и предизвикателства или в крайна сметка за „новата икономика“.

Тази връзка става очевидна, когато се разгледат елементите на една успешна дигитална трансформация. Много компании разглеждат само първите области на дигитализацията и се опитват да картографират само съществуващите процеси и бизнес области с дигитални инструменти и процеси. Често проблемът се състои в това, че новите възможности и предизвикателства, както и новите възможности са напълно забравени.

Успешната дигитална трансформация изисква дигитализация, но човек не бива да се губи в дигитализацията и по този начин да губи от поглед дигиталната трансформация.

Benjamin Talin, a serial entrepreneur since the age of 13, is the founder and CEO of MoreThanDigital, a global initiative providing access to topics of the future. As an influential keynote speaker, he shares insights on innovation, leadership, and entrepreneurship, and has advised governments, EU commissions, and ministries on education, innovation, economic development, and digitalization. With over 400 publications, 200 international keynotes, and numerous awards, Benjamin is dedicated to changing the status quo through technology and innovation. #bethechange Stay tuned for MoreThanDigital Insights - Coming soon!

Comments are closed.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More