23 умения на бъдещето – Важни умения за работните места през 21-ви век

Кои са най-важните професионални умения на бъдещето и какво трябва да научите?

Изброяваме най-важните умения на бъдещето. Какви умения са необходими в автобиографията на човек, за да бъде подготвен за следващата вълна от нови работни места, дължащи се на дигитализацията?

Всички знаем, че ученето през целия живот е от ключово значение за успешна кариера, както и за това да останем на върха на постоянно променящия се свят. Но през последните няколко години станахме свидетели на взрив от нови теми, научни области, технологичен напредък, а той също е краткотраен. Трудните умения, които някой придобива, може би вече са остарели само след няколко години. Това променя и света на труда. Навремето беше възможно да получиш образование и да работиш в тази област през целия си живот. Днес може да получите образование и след 10 години 60 % от професиите вече да не са същите или дори да не са съществували, докато сте започвали гимназията или университета.

Има една стара поговорка, която може би е по-важна от всякога, когато става въпрос за наемане на хора, но и за тяхното обучение. Не наемайте хора за умения, а за отношение. Също така, когато става въпрос за умения, трябва да се вглеждаме много повече в личните си качества, да изграждаме здрави основи и да търсим умения, които могат да бъдат универсално приложими.

Index

Намаляващ период на полуразпад на уменията и компетенциите

Намаляващият период на полуразпад на уменията е пряк резултат от напредъка на технологиите. С разработването на нови технологии уменията, необходими за използването им, остаряват. Например преди 10 години уменията, необходими за използването на смартфон, не съществуваха. Днес смартфоните са повсеместно разпространени и уменията, необходими за използването им, се приемат за даденост. Само след няколко години същото ще важи и за новите технологии, които все още дори не са изобретени.

В неотдавнашен доклад на Световния икономически форум се посочва, че средният период на полуразпад на едно умение е 6 години, а до 2030 г. се очаква той да намалее до едва 2,5 години. Това означава, че след по-малко от 10 години средният човек ще трябва да усвоява нови умения повече от два пъти по-често, отколкото днес.

За да сте начело на кривата, трябва постоянно да учите и да подобрявате уменията си. Най-добрият начин да направите това е да превърнете ученето в навик. Всеки ден или седмица отделяйте определено време за учене на нови неща. Това може да бъде всичко – от четене на статии или книги до онлайн курсове, семинари или конференции. Важното е да сте сигурни, че постоянно се учите и разширявате набора си от умения.

Основни умения за бъдещи професии

23 умения на бъдещето - Важни умения за работните места през 21-ви век
23 умения на бъдещето – Кои са най-важните умения и компетенции на 21-ви век? – Източник: Собствена илюстрация

Както споменахме, има много неща, за които трябва да се погрижите, когато се развивате, за да сте устойчиви на бъдещето. Ето защо аз ги разделям на 2 различни области. Основата и фундаментите, които трябва да има, за да се направи нещо в бъдеще, след това специфичните за работата умения и компетенции за подход към сложни проблеми, както и личните качества, които трябва да се подобряват с течение на времето, за да се адаптират възможно най-добре към промените.

Необходими основи и фундаменти

Тези фундаменти са основата за бъдещото развитие. Те дават на всеки човек инструментариума за придобиване на бъдещи умения, но и за разбиране

1. Грамотност

Както никога досега, ние консумираме много информация и за да разширим собствените си хоризонти, е необходимо да имаме добри умения за четене/писане. Необходимо е да научавате нови неща, но и да споделяте знанията си с другите.

2. Числова грамотност

В свят, изпълнен с данни и анализи. е изключително важно да имате усет към числата, статистиката и да разбирате основните изчисления.

3. ИКТ и дигитална грамотност

Разбирането на начина, по който работят приложенията, уебсайтовете, комуникационните мрежи и т.н., може да бъде полезно, когато става въпрос за разбиране на бъдещите предизвикателства. Добре е да имате основни познания за това как работи дигиталният свят.

4. Финансова грамотност

Особено за по-младите поколения финансовата грамотност също е ключов аспект. Трябва да преосмислим начина, по който функционират пенсиите, как се изграждат личните финанси и какво означават бизнес моделите и бизнес финансите. Това ще ви помогне при проекти, основаване на собствена компания или просто при планиране на личното ви финансово бъдеще.

5. Културна грамотност

В един глобализиран свят трябва да се разбираме много добре помежду си. Основното разбиране на различията в културата, езика, поколенията, расата, пола, сексуалната ориентация, религията или политическата ориентация може да бъде от полза. Това разбиране помага на лидерите, подпомага изграждането на екипи и помага чрез формиране на по-добри международни партньорства.

6. Грамотност в областта на научните методи

Важно е да разбираме числата, както вече споменахме. Също така трябва да се включи разбиране на науката и особено на научните методи.

7. Разбиране

Да знаете как да учите може да се окаже важно умение за бъдещето. Добре е да познавате стратегии за учене и да откриете най-добрите методи, за да се адаптирате бързо към променящата се среда.

8. Етична грамотност

Познаването на етиката и последиците от решенията може да помогне за вземането на правилни решения. Тази основна грамотност е от ключово значение за международното сътрудничество, но и за вземането на решения в бъдеще.

Лични умения и компетенции на бъдещето

1. Активно учене / Любопитство / Желание за развиване

Едно от най-важните умения, което вече е готово, е нагласата за постоянен растеж. То включва любопитството да се изследват нови неща, както и активен стил на учене, за да се адаптирате бързо към постоянно променящия се свят на бизнеса и технологиите. Противно на повечето мнения, тези умения могат да бъдат научени.

2. Емоционална интелигентност (ЕИ)

В много от проучванията емоционалната интелигентност играе огромна роля. ЕИ описва способността да осъзнаваме, контролираме и изразяваме собствените си емоции и тези на другите. Докато светът става все по-дигитален, ние трябва да станем по-добри в разбирането помежду си. Заедно с културната грамотност тя може да помогне в много области на професионалната кариера и може да бъде от решаващо значение за изграждането на екип и фирмена култура.

3. Лидерски умения

Макар че не всеки иска да бъде лидер или трябва да бъде такъв, важно е да знаем какво правят добрите лидери. В едно мрежово общество всеки може да бъде в ролята на лидер от време на време, така че научаването на това как да мотивирате, вдъхновявате и също така да водите хората може да бъде чудесен набор от умения. Ключово умение е способността да вдъхновявате и да помагате на другите да станат най-добрата версия на себе си.

4. Комуникация и координация

Светът става все по-сложен и всяка задача обикновено включва повече от един човек. Ето защо е от решаващо значение да се разбере как най-добре да се комуникира и координира в рамките на екип, компания или с външни заинтересовани страни. Ключовите умения включват предаване на правилната информация на правилния човек, превеждането ѝ между различни страни и разбирането и на другите. Допълнително е важно да имате разбиране и за тоналността, езика на тялото и взаимодействието между хората.

5. Компетенции за преценка и вземане на решения

Неутралната преценка и цялостната и бърза компетентност за вземане на решения стават все по-важни в сложни ситуации. Докато машините все още се фокусират върху неутралните данни и дават повече входни данни за решенията, задачата на човека е да разпознава и други фактори, като например социалните последици, морала или бизнеса, както и ефектите върху персонала. Ето защо са необходими умения за вземане на решения при несигурност и с много входни променливи за кратък период от време.

6. Творчество, идеи и иновации

Ключово умение за разработване на решения, процеси и продукти на бъдещето. Това е и умение, с което машината в момента не може да се конкурира, и следователно е много важно да се развие в бъдеще. То включва и техниките за генериране на нови идеи или брейнсторминг. Противно на повечето вярвания, креативността може да се възпитава и обучава.

Друго умение, което може да се добави, е „Оригиналност“, което включва аспектите на създаването на нови идеи и нови концепции без ограниченията на настоящите решения.

7. Критично мислене – аргументация

Критичното мислене е умение, което е в основата на решаването на сложни проблеми. То е ключово умение за много компании и екипи, за да се развиват и разработват нови решения по най-добрия възможен начин. Разсъжденията трябва да се изграждат на базата на наблюдения, различни източници на данни, а също и да се следват логически структури на аргументите.

8. Решаване на сложни проблеми

Освен това в бъдеще сложните проблеми няма да се решават лесно само защото разполагаме с алгоритми и технологии. Те включват различни задачи и също така изискват големи усилия за творчество и мислене. Това е едно от основните умения, което ще бъде двигател на създаването на много стойност в бъдеще, ако се използва правилно и след това се използва от технологиите.

9. Аналитично мислене

Аналитичното мислене има някои сходства с критичното мислене. То разчита в голяма степен на логически разсъждения и се опитва да елиминира емоциите. Това умение може да се тренира, като се фокусирате върху аргументите „за“ и „против“ и сте отворени за различни решения, като търсите логически структури и връзки. Особено с все по-широкото навлизане на технологиите, ще бъде полезно аналитичното мислене да бъде свързващо звено между хората и технологиите.

10. Системен подход

Да се научите да осъзнавате свързаните и взаимосвързани части и че цялата система има предвидими елементи. То може да се тренира чрез анализиране на сложни системи, виждане на връзките и зависимостите, а също и намиране на решения, които оказват влияние върху цялата система или подсистемите.

11. Сътрудничество

Работа в екип за постигане на обща цел. Тя включва организационни умения, комуникационни умения, адаптивност и откритост. Уменията за сътрудничество могат да се свържат и с лидерските умения.

12. Водене на преговори

Без значение дали става въпрос за продажби, заплати, идеи или други теми. Уменията за водене на преговори са от решаващо значение за постигане на целите ви и за убеждаване на другите. Това е умение, което трябва да се тренира от всеки, тъй като може да бъде полезно в много ситуации.

13. Самоанализ / Осъзнатост

Възможността да опознаете себе си и да разберете когнитивните и емоционалните си реакции може да бъде много полезна. В бързо променяща се среда и стресови ситуации е добре да разбирате собствените си чувства и обосновки, за да можете да действате адекватно. С това можете да тренирате още едно умение – устойчивост

14. Устойчивост

Устойчивостта е способност, която помага на хората да се справят с екстремни ситуации или кризи. Тя включва умението да се предпазвате от негативни последици и да се възстановявате от трудностите.

15. Адаптивност / Гъвкавост

Освен че трябва да научаваме нови неща (както вече споменахме), трябва да бъдем и адаптивни. Променящи се роли, променящи се колеги, пробивни бизнес модели и много нови (дигитални) канали. Светът се променя бързо и важно умение е да се справяме добре с новите ситуации и да се адаптираме, когато е необходимо. Тази гъвкавост също може да бъде обучена.

Ролята на човешкия интелект в бъдещето

В списъка има много умения, които биха могли да бъдат от съществено значение за работните места в началото на 21-ви век. Но нямаше да бъда аз, ако не добавя още малко храна за размисъл: от решаващо значение е да се признае трансформиращото въздействие на изкуствения интелект (ИИ), особено на генеративния ИИ, върху бъдещия пейзаж на заетостта и изискванията за умения. Възходът на ИИ предвещава значителна промяна не само във видовете налични работни места, но и в уменията, които ще се ценят в тези нови роли. Тъй като ИИ и автоматизацията поемат все повече рутинни и базирани на данни задачи, наблюдаваме изместване към работни места, които изискват човешка интуиция, креативност, емоционална интелигентност и стратегическо мислене. Тази технологична еволюция ще доведе и до сътресения в много индустрии като цяло.

В разгара на този бърз технологичен напредък обаче се появява критичен дискурс, който подчертава, че основните елементи на човешката стойност и труд са останали постоянни през цялата история, но това може би е на път да се промени. Предишните тенденции, като например преминаването от аграрна към производствена икономика, не са намалили нуждата от човешки умения, а по-скоро са ги трансформирали; цифровата революция, задвижвана от изкуствения интелект и автоматизацията, не премахва нуждата от човешки умения, а поне първоначално ги трансформира. Историята ни учи, че всеки голям технологичен скок, макар и да измества определени работни места, създава нови възможности и пътища за човешката дейност. Естеството на човешкия труд се развива, като се набляга на умения, които машините не могат да възпроизведат – творчество, емоционална интелигентност и стратегическо мислене.

Освен това, тъй като сме на прага на потенциална промяна към свят, основан на развлеченията и преживяванията, в който автоматизацията и алгоритмите освобождават хората от „тежката работа“, това подтиква към преоценка на това какво ценим в човешкия принос. Този преход предлага възможност за пренасочване на човешките усилия към творчеството, личностното развитие и обществената ангажираност – области, в които човешкото докосване и съпричастността са незаменими.

Въпреки това за повечето работници и по-голямата част от работната сила остава предизвикателство: Преодоляването на разликата между настоящите умения и тези, които се изискват в бъдеще. Тъй като светът все повече се ориентира към създаване на цифрова стойност, от съществено значение е всяка организация и всеки човек да възприеме стратегия, която включва придобиване и усъвършенстване на умения, свързани с цифровите технологии и изкуствения интелект, без да се губят от поглед вечните човешки умения, които са движили напредъка през всяка епоха от човешката история. Интегрирането на ИИ в нашия професионален живот не означава край, а трансформация, но този списък също така показва, че винаги ще са необходими много основни умения, за да се върви в крак с тази трансформация.

Обзор на бъдещето на уменията

Има много умения, които всеки трябва да притежава. Невъзможно е да се работи върху всяко умение от този списък и да се въплъти всичко перфектно в един човек. Тези умения са много търсени и ще бъдат търсени и в бъдеще, тъй като не зависят от икономическото развитие. Ето защо би било разумно да предложим всеки да прецени своите силни и слаби страни и да работи върху тях по свой личен начин.

Всеки трябва да се замисли за основната грамотност и след това за умения като креативност, аналитично мислене, междуличностно общуване, тъй като всички те ще бъдат полезни във всяка работна среда.

Личен съвет: Изберете подходящата за вас тема и си поставете за цел да се подобрявате по малко ден след ден. По този начин по естествен начин ще се усъвършенствате с тези умения с течение на времето, без да се затруднявате.

Benjamin Talin, a serial entrepreneur since the age of 13, is the founder and CEO of MoreThanDigital, a global initiative providing access to topics of the future. As an influential keynote speaker, he shares insights on innovation, leadership, and entrepreneurship, and has advised governments, EU commissions, and ministries on education, innovation, economic development, and digitalization. With over 400 publications, 200 international keynotes, and numerous awards, Benjamin is dedicated to changing the status quo through technology and innovation. #bethechange Stay tuned for MoreThanDigital Insights - Coming soon!

Comments are closed.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More