Развитие на мисленето в 4 стъпки – от приложения за карти без GPS

Как да развием начина си на мислене и да изградим нови способности

Какво общо има едно приложение за карти с начина на мислене и развитието на бъдещите умения и как организациите могат да се поучат от него.

В Мюнхен е 13:56 ч. Служителка на фирма получава обаждане от клиент, че я очаква в 17:00 ч. за среща в Нюрнберг. Това е осъществимо при разстояние на шофиране от около 180 км. Това обаче означава, че тя трябва да използва следобеда, за да стигне до Нюрнберг. Инстинктивно тя изважда смартфона си и отваря приложението си за карти. Въвежда адреса на офиса в Нюрнберг като дестинация и получава изчисление на маршрута. Според приложението маршрутът от Мюнхен до Нюрнберг отнема 7,5 часа и тя ще пристигне в Нюрнберг около 21:30 ч. Твърде късно за срещата в 17:00 ч.

Какво се е случило?

GPS-ът на смартфона не е работил, така че не е било възможно да се определи местоположението на служителя. Това означава, че приложението за карти е знаело дестинацията, но не и местоположението на служителят. В резултат на това, приложението създава маршрут с данни от предишно местоположение на служителката и дава грешен час на пристигане. В този случай маршрутът от Хамбург винаги е бил запаметен за дестинацията Нюрнберг. Разбира се, това описание на маршрута не помага на служителката.

Това, което в този пример звучи напълно нелогично и непрактично, а именно изчисляване на маршрут без ясно местоположение за потегляне, често е нормалното състояние в корпоративното обучение. Особено по отношение на развитието на умения на бъдещето и дигитално мислене, отново и отново може да се наблюдава, че в организациите се поставят цели и съответно се предоставя учебно съдържание. Въпреки това индивидуалното местоположение на всеки служител не се взема под внимание. Това води не само до разочарование сред учащите, тъй като те получават учебно съдържание, което не е подходящо. Но също така води до недостатъчно темпо на развитие на служителите за справяне с все по-бързите промени. Както в примера с приложението за карти пристигането в 21:30 ч. за среща в 17:00 ч, така и развитието на нови умения и начини на мислене, отнемащо твърде много време поради липса на ориентация е нерационално.

4 стъпки за успешно индивидуално развитие на мисленето

1. Определяне на целта

На първо място, за да се развият нови умения и дигиталната нагласа, трябва да се разработи ясна цел (като желаната дестинация в приложението за карти). За тази цел първата стъпка трябва да бъде определянето на желаните умения и дигиталната нагласа като цяло. В следващата стъпка целевият образ трябва да бъде изведен от тази съвкупност. Не е задължително тази целева картина да бъде една и съща за цялата организация, а може и да е различна за различните отдели. Например различна степен на ориентираност към клиента и креативност може да бъдат заложени като цел в областта на продажбите, отколкото в областта на прагматичните дейности. Това води до няколко много конкретни цели за служителите в организацията. Въпреки практически осъществимата среща, в примера със служителката, според приложението й това е невъзможно. Ето защо следващата точка е от решаващо значение.

2. Анализ на местоположението

След определяне на целите, сега е необходимо да се предостави на всеки служител подходящо описание на маршрута и по този начин пътя на обучение. За тази цел обаче местоположението трябва да се определи на индивидуално ниво. Дори ако дадена област (напр. продажби) има един и същ целеви образ (в примера с картата: Нюрнберг), всички служители започват от различни места. Някои тръгват от Мюнхен, други от Франкфурт, Цюрих и Бремен. Това е така, защото всеки човек има индивидуален начин на мислене и следователно различна начална точка за пътя на обучението. Тази начална точка обаче трябва да бъде точно определена за изчисляване на маршрута. За тази цел е необходим научно обоснован и обективен измервателен инструмент (в примера: GPS сигнал). Този измервателен инструмент е валидна диагностика в областта на начина на мислене, която е бърза и лесна за използване (напр. за дигитален начин на мислене) и по този начин дава обективен резултат като определяне на местоположението.

3. Изчисляване на маршрута до дестинацията

С яснота за крайния резултат и местоположението на всеки служител вече може да се изчисли точният маршрут до целта. Този маршрут може да изглежда различно за всеки служител и да отнема различно време. Всички маршрути обаче са обединени от желаната дестинация. Подобно на набора от транспортни средства, използван за изчисляване на маршрут в картографските приложения, индивидуализираните маршрути за обучение също имат интегрирани различни формати на обучение. Това означава, че развитието не се осъществява само чрез традиционни семинари, а по-скоро от комбинация от видеоклипове, текстове, подкастове, сесии за размисъл, социални обучения и семинари. Този микс води до по-устойчив успех в обучението, тъй като форматът на обучение винаги обръща внимание на текущата стъпка по маршрута и може да се приспособи и към различни видове учене.

4. Непрекъсната проверка на текущото местоположение

Междувременно служителите са започнали своя индивидуален път на учене и се развиват в желаната посока. За да се гарантира, че това е успешно и в дългосрочен план, местоположението трябва да се проверява отново от време на време с помощта на валидни диагностични средства, за да могат да се направят корекции на маршрута, ако е необходимо. Тази релокализация води до началото на истинско учене през целия живот и непрекъснато развитие.

С тези 4 стъпки компаниите са в състояние да индивидуализират развитието на начина на мислене и новите умения на служителите и да осигурят устойчива и успешна подготовка. Това е така, защото чрез индивидуализацията разочарованието от неправилно, неподходящо учебно съдържание намалява и по този начин се увеличава ангажираността с ученето в дългосрочен план. В крайна сметка това е ситуация, от която печелят и служителите, и организациите, като и двете страни са подготвени за успешно бъдеще.

Mit dem Fokus auf dem digitalen Mindset begleitet Julian Knorr Unternehmen im Rahmen zukunftsgerichteter Organisations- und Personalentwicklung und innovativer Recruiting Lösungen. Mit dem Digital Competence Indicator (DCI) entwickelte er mit seinem Unternehmen hierfür ein wichtiges Tool, um das digitale Mindset der Mitarbeiter messbar zu machen. Er ist Gründer & Vorstand der ONESTOPTRANSFORMATION AG und Gründer & Geschäftsführer der Agile Kitchen GmbH. Zudem ist er Keynote Speaker und Business School Dozent.

Comments are closed.