Експоненциална промяна, дължаща се на експоненциален растеж

Бързо променящият се свят на технологиите също оказва влияние върху начина, по който индустриите правят бизнес

Експоненциалният растеж е много важен аспект на технологиите, но и на бизнеса. Когато погледнем темпото на развитие на технологиите, скоро ще разберем защо толкова много компании се борят да не изостават.

Експоненциална промяна

Целият свят става все по-забързан, а технологиите са пейсмейкърът на нашата промяна. Но защо толкова много хора говорят за тези бързи промени? „Експоненциална промяна“ или „експоненциален растеж“ са две фрази, които обобщават случващото се в света на технологиите. Давам малко представа за това как става това и защо този експоненциален растеж сега се ускорява забележително. Също така трябва да разберем последиците за нашето общество и особено за бизнеса.

Разлика между линеен и експоненциален растеж

За нас, хората, е малко трудно да мислим в експоненциални числа. Обикновено работим по линеен начин, като броим от 1, 2, 3, 4, 5… нататък. Ако попитаме някого какво число следва след 9, той вероятно ще ни каже 10.

Когато говорим за експоненциални числа, трябва да дадем пример: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 и т.н. Но когато попитате някого какво е 2 на степен 10 (2^10), то повечето хора няма да могат да ви кажат, че 2^10 = 1024. Като хора ние мислим по различен начин, но компютрите могат да правят тези изчисления по всяко време и виждаме тези експоненциални увеличения навсякъде. Без значение дали става въпрос за вируси, платформи, алгоритми и много други.

Linear-vs.-Exponential-Growth-explained-768x383_BG

Защо експоненциалният растеж е толкова важен?

Едва в последно време успяхме да видим въздействието на експоненциалните системи в ежедневието ни. Добър пример за това беше първият iPhone. Той беше пуснат на пазара през 2007 г. и представляваше технологична мощ в джобовете ни. През 2014 г., само 7 години след това, беше пуснат iPhone 6, който имаше 50 пъти по-висока производителност на процесора и повече от 84 пъти по-висока мощност на графичното ускорение. Споменавам това, тъй като в рамките на тези 7 години средно iPhone беше два пъти по-мощен от предходната година.

Производителност на процесора и GUP на iPhone с течение на времето
Производителност на CPU и GUP на iPhone с течение на времето -iphonehacks

Но iPhone е само един пример. Всеки процесор, всеки компютър, всяка система следват същото темпо и всяка година стават все по-бързи и по-бързи, тъй като технологиите се развиват и стават все по-мощни.

Това основно разбиране е толкова важно, защото в момента се намираме във фаза, в която технологиите навлизат във всяка област на нашето ежедневие. Особено когато става въпрос за въздействие върху бизнеса и наличните технологии. За първи път виждаме нарастващ брой решения там и експоненциален растеж на много области в икономиката. Тези възможности, а също и предизвикателствата трябва да бъдат преодолени.

Експоненциален растеж на бизнеса

Когато става въпрос за бизнес и бизнес технологии, виждаме същата картина. Всяка година получаваме стотици нови технологии, които можем да използваме за създаване на нови продукти, разработване на нови услуги, оптимизиране на процеси или дори за взаимодействие помежду си. Тази бърза технологична промяна ще се отрази и на начина, по който правим бизнес, тъй като е все по-важно как се справяме с тази бърза промяна и с това експоненциално нарастване на изчислителната мощ и ресурсите. Днес дигиталната трансформация се състои от 95% трансформация и само 5% дигитална трансформация, тъй като има толкова много налични решения, че „дигиталните“ технологии се превръщат в стока.

За предприятията става все по-голямо предизвикателство да поддържат бизнес модела си със старите методи и мислене. Бързо променящата се среда и бързо развиващите се възможности трябва да намерят отражение и в културата и в самата организация.

Един добър пример за компания, която се справя с тази бърза промяна, е Amazon. Макар че постоянно променя основния си бизнес модел и се адаптира към новите технологии, тя може да въвежда иновации в различни области, когато види, че има търсене за това. Бързото възприемане и бързото внедряване са някои от ключовите фактори за успех на Amazon за повечето от техните бизнес звена. Те виждат даден проблем и се опитват да използват най-новите технологии, за да го решат. Много известна иновация беше супермаркетът със система за самообслужване, която можете да видите тук.

Мащабируемостта (често) е ключът към бъдещия успех

Когато разглеждаме Amazon като пример, виждаме, че те са успели да използват технологиите, за да разширят своя бизнес модел. Тази така наречена мащабируемост е много важен аспект на дигиталните бизнес модели. По принцип тя означава, че колкото повече продавате, толкова повече продукция можете да генерирате на единица продукция. Например като консултант можете да таксувате 1 час за 1 инвестиран час, това е нескалируем бизнес модел едно към едно. Точно обратното са приложенията. Програмирате веднъж и след това не се налага да инвестирате повече часове, а започват да постъпват приходи. Вложените средства за поддръжка и разработване не нарастват пропорционално на приходите, които може да получите за това приложение, тъй като приложението може да има неограничен брой потребители с потенциално неограничени приходи, докато вашите разходи могат да останат същите, независимо колко хора изтеглят и използват вашето приложение.

Примери

Разбира се, има стотици примери и различни индустрии, които преминават през тази трансформация. Тук умишлено споменавам само 3 примера, защото в противен случай списъкът би бил твърде дълъг.

  • Консултантски компании – Немащабиращият се бизнес модел на много консултантски компании е причината много от тях да разширят дейността си в дигиталната област. Те търсят софтуер и други решения, които могат да се мащабират и не се нуждаят непременно от толкова много висококвалифицирани работници.
  • Фармацефтика и здравеопазване – Друг пример това е фармацевтиката или здравеопазването. Обикновено тя е свързана с производство и много човешки ресурси (напр. грижи за пациентите), но с роботиката, софтуерно направляваната медицина, а също и с диагностиката, подпомагана от изкуствен интелект, това е огромен пазар, на който тези класически индустрии могат да разширят дейността си.
  • Фитнес индустрия – Всеки познава фитнес инструктора във фитнес залата. Но това е класически пример за нескалиращ бизнес модел. Затова много фитнес-стартъпи се стремят да разширят дейността си в персонализирани, но само онлайн модели на обучение. Пример за такава дейност е Freeletics

Промяната е единствената константа

Ключът към успешния бизнес винаги е бил и все още е, че той се адаптира бързо и може да реагира на променящата се среда. Това бързо адаптиране към нови области и нови бизнес сфери става все по-критично, тъй като експоненциалната технологична тенденция ускорява пазара и необходимостта от адаптиране. За да оцелеете във всяка област, е необходимо да има нов начин на мислене, който да отразява парадигмата на постоянната промяна. Колкото по-добра е културата за промяна и „проби и грешки“, толкова по-лесно ще бъде да се заеме водеща позиция на пазара и да се използва експоненциалният растеж за собствено развитие.

Benjamin Talin, a serial entrepreneur since the age of 13, is the founder and CEO of MoreThanDigital, a global initiative providing access to topics of the future. As an influential keynote speaker, he shares insights on innovation, leadership, and entrepreneurship, and has advised governments, EU commissions, and ministries on education, innovation, economic development, and digitalization. With over 400 publications, 200 international keynotes, and numerous awards, Benjamin is dedicated to changing the status quo through technology and innovation. #bethechange Stay tuned for MoreThanDigital Insights - Coming soon!

Comments are closed.