Опитът на служителите: определение, съвети и значение в ежедневието на бизнеса

Как да намалите разходите за текучество на служителите.

Във времена на голямо текучество на работна ръка и недостиг на квалифицирани работници става все по-важно да се задържат правилните служители в компанията. Една от концепциите за задържане на служителите е преживяването на служителите. В тази статия се обяснява какво всъщност представлява преживяването на служителите и как можете да го подобрите в собствената си компания.

Определение за Employee Experience

Опитът на служителите (ОЗ – english „Employee Experience – EX“) се отнася до съвкупността от преживявания на служителите по време на работата им в дадена компания. Тя включва както работната среда (софтуер и хардуер), така и взаимодействието с колегите и ръководителите, а също и начина, по който компанията се отнася към своите служители. По-специално, важно е да се разглеждат преживяванията на служителите през целия им жизнен цикъл, а не само да се предоставят селективни мотивационни инжекции.

Положителният опит на служителите следователно има следните три основни цели:

 1. Създаване на положителни условия на труд
 2. Увеличаване на производителността
 3. Дългосрочна лоялност на служителите към компанията

Защо е важен положителният опит на служителите?

Положителният опит на служителите помага за поддържането на тяхната мотивация, ангажираност и продуктивност. Той също така помага да се увеличи задържането на служителите и по този начин да се намалят разходите за текучество. От друга страна, отрицателният опит на служителите може да доведе до това, че те ще бъдат недоволни, непродуктивни и демотивирани и ще напуснат компанията по-бързо.

Проучване, проведено от американския Джейкъб Морган, стига до следното заключение:

Компаниите, които се фокусират върху преживяванията на служителите, реализират четири пъти по-голяма печалба от тези, които не го правят.

Следователно подобряването на преживяванията на служителите в ежедневието не само води до по-висока мотивация на служителите, но и може да бъде пряко свързано с рентабилността.

Жизнен цикъл на служителя

Тъй като опитът на служителите има цялостен поглед върху жизнения цикъл на служителите, всички етапи от цикъла на служителите трябва да бъдат разгледани накратко. Те включват следното:

1. Наемане

 1. Как се осъществи първият контакт със служителя?
 2. Какви бяха последващите процеси по отношение на хармонизацията и бързината?
 3. Как протече комуникацията?

2. „Onboarding“

 1. Как служителят е бил въведен в новите системи и инструменти?
 2. Колко бързо служителят е станал продуктивен?
 3. Колко бързо служителят може да се интегрира в екипа?

3. Развитие на персонала

 1. Как мога да продължа обучението на служителя?
 2. Какви мерки мога да предприема, за да помогна на служителя да стане по-продуктивен?
 3. Какви са желанията на служителя?
 4. Какви възможности за повишение мога да предложа на служителя?

4. Запазване на персонала

 1. Как мога да задържа служителя в дългосрочен план?
 2. Какви мерки мога да използвам, за да мотивирам служителите си в дългосрочен план?
 3. Каква е нашата визия като компания? Как служителите могат да се идентифицират с него?
 4. Как да създам приятна работна атмосфера?
 5. С какъв технологичен стек работят моите служители?
 6. Как получават достъп до информация в компанията?

5. Напускане на служителя

 1. Защо даден служител е напуснал компанията?
 2. Какво можем да научим от това като компания?
 3. Какъв е процесът на напускане и как може да се подобри, за да се улесни преходът и за двете страни?
 4. Как можем да предотвратим напускането на ценни служители?

Съвети за подобряване на опита на служителите в ежедневието:

Ето няколко съвета за подобряване на преживяванията на служителите във всекидневния бизнес:

1. Осигуряване на възможности/технологии

Важен компонент на преживяването на служителите е осигуряването на подходящи инструменти и технологии, които да подпомагат работата им. Това включва както хардуер, като например съвременни компютри и мобилни устройства, така и софтуер, като например инструменти за управление на информацията или инструменти за сътрудничество. Тези технологии могат да допринесат за повишаване на мотивацията на служителите, като им позволят да вършат работата си по-ефективно и продуктивно.

2. Култура

Важен компонент за доброто преживяване на служителите е културата в компанията. Позитивната работна среда, в която служителите се чувстват комфортно, е от решаващо значение. Добрите междуличностни отношения и откритата комуникация са ключови фактори за създаване на положителна работна среда. Екипът, който работи добре заедно и се подкрепя взаимно, е важен за мотивацията и удовлетворението на служителите.

3. Работна среда

Друг важен фактор за доброто преживяване на служителите е работната среда. Това включва както устройството на работното място, така и дизайна на офиса. Добре проектираното, ергономично и функционално работно място помага на служителите да се чувстват удобно и улеснява работата им. Дизайнът на офиса също играе важна роля, особено по отношение на светлината, цветовете и акустиката. Добре осветеният и проветрив офис допринася за мотивацията на служителите.

Как да създадете успешен опит за служителите във вашата компания?

Лидерство чрез пример

Преживяването на служителите е тема, която трябва да бъде демонстрирана от ръководството. Тъй като това е цялостен процес и отговорностите са разпределени, отговорността за проектирането на този процес също трябва да бъде разпределена между няколко души. Отделът по човешки ресурси обаче е основно отговорен за създаването на опита на служителите в компанията.

Комуникацията като фактор за успех

За да подобрят преживяванията на служителите в компанията, е важно компаниите редовно да търсят и да реагират на обратна връзка от своите служители. Компаниите трябва да се стремят да установят открита и прозрачна комуникация, да предлагат на служителите си гъвкаво работно време и местоположение, да им позволяват да участват в решенията на компанията и да увеличават възможностите им за обучение. Освен това компаниите трябва да показват на служителите си, че ценят тяхната работа и постижения.

В крайна сметка става дума за това компаниите да признаят служителите си за най-важния фактор за техния успех и да направят всичко възможно, за да им предложат положително преживяване. В крайна сметка доволните и мотивирани служители са в основата на една успешна компания.

Bastian is the Co-Founder & CRO of the enterprise search tech company amberSearch. Me and my Co-Founders recognized the need for a state-of-the-art information management solution and now help companies and their employees to find access information as easily as possible within enterprises.  I primarily write about the latest developments relevant to enterprise search and start-ups. I look forward to growing my network on LinkedIn and meeting new people at different events. If you think, that there might be an opportunity or if you'd like to dive deeper into my topics, please reach out to me.

Comments are closed.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More