Прилагане на набиране на персонал в кампуса – 5 важни съвета за компаниите

За марката на работодателя, промяната, управлението и привличането на млади таланти

В тази статия ще научите какво точно представлява набирането на персонал в университетски кампуси, защо трябва да започнете най-късно днес и какви първоначални стъпки трябва да предприемете. Съветите идват от практическия ми опит като международен специалист по набиране на персонал в кампуси и мениджър по изграждане на работодателска марка.

За много компании е по-важно от всякога да привлекат млади таланти като бъдещи служители. Освен това разширяването на набирането на персонал в университетските кампуси е много умен бизнес ход с оглед на демографските промени.

Какво представлява набирането на персонал в кампуса?

Набирането на персонал в колежа е набиране на студенти и завършили студенти в колежи и университети. По правило работодателите посещават университетите, за да проведат или да присъстват на панаири на труда, информационни събития и интервюта за работа. Много компании използват тази мярка, за да утвърдят своята работодателска марка още по време на следването, следователно на ранен етап, и да си осигурят млади таланти. В Германия терминът „университетски маркетинг“ често се използва за набиране на персонал в университетските кампуси, но терминът е двусмислен, тъй като с него се описват и маркетинговите дейности на самите университети. Поради това се препоръчва да се използва терминът Campus Recruiting (набиране на персонал в кампуса). Дейностите в университетите в контекста на маркетинга на човешките ресурси водят началото си от САЩ.

Защо набирането на персонал в кампуса е толкова важно в момента?

Наблюдава се промяна в структурата на населението, т.нар. смяна на поколенията. Силно представеното в момента средно поколение ще се пенсионира. В същото време раждаемостта остава ниска. Докато през 2013 г. в Германия са живели около 4,4 млн. 80-годишни хора – което съответства на около 5 % от населението – през 2060 г. ще има около 40 % повече хора на възраст над 80 години. Ето защо за предприятията е важно да осигурят своевременен трансфер на знания от по-възрастното към по-младото поколение. Набирането на персонал в университетските кампуси е един от най-ефективните методи за намиране и привличане на тези млади хора в компанията.

По този начин набирането на кадри в университетските кампуси предлага много предимства както за работодателите, така и за студентите. За работодателите набирането на персонал в университетските кампуси предлага възможност да достигнат до голям брой потенциални и бъдещи служители за кратък период от време. За студентите набирането на персонал в университетските кампуси предлага възможност да се запознаят с различни компании и техните кариерни пътища. Това е и добра възможност да установят контакт с професионалисти в любимата им област.

Прилагане на набиране на персонал в кампуса – 5 съвета от практиката

Когато въвеждате и прилагате набирането на персонал в кампуса във вашата компания, е важно да зададете правилния курс. Тук ще намерите пет мерки, които задължително трябва да обмислите и прочетете, когато въвеждате набирането на персонал в кампуса.

1. Вътрешно управление на заинтересованите страни

На първо място се уверете, че ръководството и съответният отдел подкрепят вашите планове. Обикновено това е много обсъждан вътрешен въпрос. Предлагането на работа на млади хора без широк спектър от познания е свързано с работа и поради това обезкуражава отделите да го прилагат. В повечето случаи това означава значителни допълнителни усилия за отдела в контекста на въвеждането в работата.

Възможно е също така отделите да са изправени пред предизвикателството да натоварят собствения си разходен център или този на клиента с работното време на студента. Ето защо е препоръчително да се създаде вътрешен разходен център за млади таланти, към който да се начислява работата на младежите. За да се спести допълнително време за обучение, може да се създаде например стажантска програма, при която младите таланти преминават на ротационен принцип през различните отдели и се обучават в новия отдел от своя предшественик.

2. Стартиране на пилотен проект

Ако все още е предизвикателство да се убеди отделът да приеме млади таланти, препоръчително е да се проведе пилотен проект. Намерете отдел, който е готов да предложи на младите хора позиция. Веднага след като новият колега бъде обучен и се види ясна добавена стойност, можете да използвате резултатите за внедряване в други отдели. Ръководството на съответния отдел трябва да сподели историята на успеха от сътрудничеството с младия талант на среща на ръководството. Можете да сте сигурни, че и други отдели ще искат да изпитат този успех.

3. Определете целите

Важно е да определите целите за набиране на персонал в университетския кампус. Какво трябва да се постигне? Искате ли да запълните позиции на начално ниво или стажове? Искате ли основно да повишите осведомеността за работодателската марка в кампуса? Отговорите на тези въпроси ще ви помогнат да използвате ресурсите по най-добрия начин. Например, ако целта е да се запълнят начални позиции, можете да съсредоточите дейностите си върху панаири за работа. Ако искате да повишите осведомеността, информационните събития или спонсорството може да са по-добър избор. Съвет, който изглежда логичен, но е важно да се отбележи отново:

Преди да предприемете действия в даден университет, определете свободните позиции и се уверете, че отделът действително е готов за млад талант, така че дейностите да са ефикасни в ретроспекция и разходите да съответстват на резултатите.

4. Създаване на микс от мерки за набиране на персонал в кампуса

Важно е при стратегическото набиране на персонал в кампуса да не присъствате само веднъж годишно на панаира на избрания университет. Има много дейности, които можете да използвате, като например лекции, проекти със студентите, публикуване на обява за работа на виртуалното табло за обяви и много други. Изграждане на дългосрочни взаимоотношения с университетските кариерни центрове

Университетските кариерни центрове са ценен ресурс за работодателите. Те могат да ви помогнат да установите контакт с потенциални кандидати и да популяризирате планираните от тях събития. Могат също така да предоставят информация за най-подходящото време за набиране на персонал в университетския кампус. Изграждането на взаимоотношения с кариерните центрове в университетските кампуси е много добър начин да стъпите трайно на вратата на колежите и университетите. За да достигнете до възможно най-широка аудитория, трябва да рекламирате дейностите по набиране на персонал в кампуса, например чрез социални медии, листовки и кампании по електронна поща. Не забравяйте да използвате различни маркетингови канали.

5. Оценяване на резултатите

След провеждане на мероприятие за набиране на персонал в университетския кампус е важно да направите крачка назад и да оцените резултатите. До колко кандидати е достигнато? Колко от тези кандидати са били подходящи за компанията? Оценката на резултатите ще ви помогне да прецизирате стратегията за бъдещи събития. Също така е препоръчително да се прави преглед на общите мерки за всяко тримесечие. Бяха ли постигнати поставените цели? Препоръчително е за тази цел да се определят фиксирани ключови показатели за ефективност. Те могат да се използват за наблюдение на развитието на набирането на персонал в кампуса през следващите няколко години. Ако поставените цели не са постигнати, е необходимо да се анализира кои мерки за оптимизация трябва да се приложат както вътрешно, така и външно – за да се постигне по-голям успех през следващата година.

Разбира се, има и други аспекти на стратегическия подбор на студенти, които трябва да се разгледат. Чувствайте се свободни да разгледате останалите ми статии.

Кога ще започнете със стратегическото набиране на персонал в университетските кампуси?

 

Източници:

https://www.bib.bund.de/DE/Fakten/Fakt/B07-Altersaufbau-Bevoelkerung-Ereignisse.html

 

I am Johanna Ehses, I am an expert in employer branding. My focus is on supporting SMEs in attracting and retaining talent and strengthening the corporate culture. With my clients, mainly from IT and consulting, I work both internally on the development of the corporate culture and EVP - and externally on aspects such as the career site and social media. My approach is strategic and data-driven in order to use resources effectively and optimally. As I am passionate about Employer Branding, I also want to share my knowledge and promote the topic in Europe and beyond.

Comments are closed.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More