Осигуряване на бъдещето на веригите за доставки чрез изграждане на мрежи и устойчиви екосистеми на доставчиците

Подгответе веригите за доставки за бъдещето и станете по-гъвкави чрез дигитализация

Гледайки назад към последствията от Covid, индустрията ще може да предложи множество препоръки за това как да се избегнат бъдещи провали при кризи от подобен мащаб. Но дали компаниите ще обърнат внимание към главната причина за проблема: че самите вериги за доставки вече не са с подходяща структура?

През последните десетилетия производителите създадоха вериги за доставки, основани на принципа „точно навреме“, които се оказаха много ефективни. Те оптимизираха ефективността на разходите и спомогнаха за поддържането на ниски цени за потребителите. Covid показва колко уязвими са тези модели към бързо променящите се глобални кризи. Взаимоотношенията с доставчиците могат да се считат за стабилни и надеждни. Ако обаче едно-единствено звено от тази фино настроена верига за доставки се прекъсне, това предизвиква ефект на доминото, който парализира цялата дейност.

Подобно на почти всяка индустрия, производството преживява дигитална трансформация. Един урок от пандемията е следният: всяка дигитална инициатива, която оставя веригата за доставки във вида, в който е структурирана в момента, няма да постигне желания резултат в дългосрочен план. Вместо това е необходимо преосмисляне, преструктуриране на веригите за доставки – и то с помощта на ефективни дигитални платформи.

Възходът е застрашен от препятствия

Поглед към по-ранните прогнози показва: Оптимистично настроените икономисти вярваха във V-образен подем. Онези, които имаха по-мрачен поглед, предполагаха, че развитите икономики ще имат Г-образно възстановяване. Истинското „V“ на възстановяването обаче е волатилността. Първоначалният бум в търсенето на промишлени стоки след блокирането бързо се сблъска с производствени проблеми. Те варираха от трудности при набавянето на суровини и компоненти, като например компютърни чипове, през логистични проблеми, като недостиг на шофьори на камиони и контейнери за превоз, до забавяне на плащанията. Проблеми, които значително засегнаха веригата за доставки.

Повечето от тези фактори са извън контрола на производителите – поне в рамките на съществуващите вериги за доставки. И така, какво трябва да се направи, за да се създаде глобална мрежа на доставчиците, която да е по-надеждна, по-ефективна и без слаби места? Именно тук се появяват дигиталните инструменти, които, когато се използват правилно, улесняват сътрудничеството между купувачи и доставчици. Те също така са в основата на нови, по-гъвкави модели на снабдяване.

Връзки, които са устойчиви

Дигитализацията играе роля преди всичко и в изграждането на по-силни и по-ценни взаимоотношения – не само със съществуващите доставчици и клиенти, но и с широка и постоянно разрастваща се мрежа по целия свят. Производителите, които искат да избегнат производствените бариери, знаят: Веригите за доставки „точно навреме“ работеха безпроблемно в добри времена. Тъй като това се случваше дълго време, нямаше причина нито производителите, нито доставчиците да поставят под въпрос своите взаимоотношения. Чрез Covid обаче става ясно колко е важно да продължат да се изграждат нови и съществуващи взаимоотношения и да се добави ефективна комуникация в реално време.

За да се избегне повторение на събитията от последните две години, е необходимо да има по-тесни бизнес отношения между производителите и доставчиците, основани на цифрови инструменти. Те ще дадат възможност и на двете страни да имат достъп в реално време до данни относно материалите, доставките и плащанията. Вече няма да се картографират само доставчиците от първо ниво, а всички доставчици до произхода на суровините.

Подобрената видимост не само помага да се идентифицират потенциални проблеми, преди те да доведат до спиране на веригата за доставки. Тя е безценна и когато става въпрос за своевременно и прозрачно информиране на клиентите за потенциални забавяния. Освен това компаниите имат видимост за произхода на суровините и доставките, както и за всеки компонент във веригата за доставки. Това им дава възможност да спазват изцяло политиките си за КСО и да изпълняват изискванията на новия Закон за веригата на доставките.

При използването на дигитални платформи всички поръчки и текущото им състояние могат да бъдат преглеждани от всички участващи страни в реално време. Това укрепва доверието и взаимното разбиране помежду им. Резултатът е верига на доставки с подобрено сътрудничество между участващите страни.

Изграждане на утрешните мрежи за доставки днес

Две основни поуки могат да се извлекат от последните две години:

  • Производствената индустрия се нуждае от промяна на мисленето от „вериги за доставки“ към изграждане на гъвкава мрежа от доставчици.
  • Силната, съвместна и устойчива екосистема на доставчиците изисква дигитална основа.

Това не може да се постигне за една нощ. Производителите не трябва да постигат тези цели сами. Те могат да използват редица дигитални инструменти и платформи, които да им помогнат да работят в по-тясно сътрудничество със своите доставчици. По-долу са посочени характеристиките, които компаниите трябва да търсят, когато оценяват дигитални инструменти или платформи за трансформиране на веригата си на доставки:

1. Възможности за работа в мрежа и комуникация.

Ефективните дигитални платформи и инструменти помагат да се свържете с други доставчици и купувачи и постоянно да разширявате бизнес отношенията. Освен това силната дигитална платформа консолидира каналите за комуникация и дава възможност на компаниите да съхраняват и препращат по-точно информацията.

2. Възможности за автоматизация

Дигиталните инструменти и платформи, в които производителите инвестират, трябва да имат възможности за автоматизация, за да ги освободят от изпълнението на повтарящи се и отнемащи време задачи. Те трябва да са цялостно приспособими към индивидуалните нужди на бизнеса и да позволяват класификация на автоматизацията – от лека автоматизация през средна автоматизация до пълна автоматизация на цели процеси и работни потоци. Важно е също така да се провери дали новоприложените инструменти са напълно подходящи за желаните процеси и дали добавят предвидима стойност за компанията и успешно облекчават служителите.

3. Планове за ранно плащане

Едно от най-големите предизвикателства за предприятията е осигуряването на навременно плащане за техните стоки и услуги. Ето защо производителите трябва да търсят дигитална платформа, която не само поддържа стратегии за ранно плащане, но и възнаграждава купувачите за по-бързото плащане.

Заключение относно устойчивите на кризи вериги за доставки.

Както всяка криза, така и Covid е възможност за натрупване на опит. За да се сведат до минимум факторите, които допринасят за забавяне на веригите за доставки и забавяне на икономическото възстановяване, е необходима промяна в мисленето. Дигитализацията на бизнес взаимоотношенията е началото на превръщането на веригата за доставки в подходяща за бъдещето: преминаване от нестабилността на процесите „точно навреме“ към нови мрежи, основани на автоматизация, гъвкавост и цялостна видимост, които могат да се справят със следващата глобална криза.

Автор: Джонатан Лаверенц, ръководител на отдела за дигитални иновации, Tradeshift

Tradeshift ist im Bereich E-Invoicing und Automatisierung der Kreditorenbuchhaltung sowie im Bereich B2B-Marktplätze und Zugang zu Lieferantenfinanzierung tätig. Seine Cloud-basierte Plattform unterstützt Einkäufer und Lieferanten, den Einkauf und die Rechnungsbearbeitung zu digitalisieren sowie die Arbeitsabläufe in Beschaffung und der Kreditorenbuchhaltung zu automatisieren und schnell zu skalieren. Das Tradeshift-Netzwerk umfasst eine schnell wachsende Gemeinschaft von Einkäufern und Lieferanten, die in mehr als 190 Ländern tätig sind. Weitere Informationen: Tradeshift.com/de

Comments are closed.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More