Метавселената – повече от хайп

Как бизнесът еволюира във виртуалната реалност

С метавселената сме изправени пред промяна, която ще промени бизнес моделите точно толкова, колкото и интернет през последните десетилетия. Всеки, който я отхвърля като реклама за геймъри и зубъри, си затваря очите за предимствата от ранно участие.

Откакто Марк Зукърбърг обяви мисията си Metaverse, темата се превърна в хайп. Ако Зукърбърг постигне целите си, голяма част от социалния ни живот скоро ще се развива в Метавселената. Тъй като това бъдеще е много вероятно с оглед на бързото развитие на технологиите, особено в областта на изкуствения интелект и виртуалната реалност, си струва да проучим какво ни очаква.

Какво точно представлява метавселената?

Какво точно ще представлява „Метавселената“ на Зукърбърг, със сигурност ще разберем в близко бъдеще. Няма ясно определение за метавселената като цяло.  Тя може да бъде сравнена с първите дни на интернет, когато също не е имало ясна представа за това, което днес възприемаме като интернет. Най-общо казано, метавселената се разбира като виртуален свят, който, от една страна, се характеризира технологично с виртуална реалност и усъвършенствана реалност и съществува независимо от отделните потребители. За разлика от класическата виртуална реалност предлагана от някои игра, която има начало и край, съществуването на виртуалния свят е постоянно и индивидите влизат и излизат от него. Днес платформи като Roblox и Fortnite, чийто първоизточник са игрите, се причисляват към метавселените.

Икономика в метавселената

В допълнение към социалните аспекти метавселената се характеризира с дигиталната икономика. Именно затова през последните месеци тя стана толкова интересна за марки като Adidas, Nike, Gucci и Balenciaga. Става дума за много повече от откриването на нови възможности за реклама и канали за продажба на физически продукти. В метавселената вече се появяват напълно нови пазари за дигитални продукти, които големите марки искат да заемат. Ако не успеят да го направят, те ще бъдат заплашени от дигитални марки, за които днес почти никой извън балона не знае. Това, което за мнозина може да изглежда като лоша шега, има потенциала да се превърне в новата топ марка. Става дума за NFT като BoredApe и CloneX. Първоначално попаднали в заглавията на вестниците с оглед на привидно ужасяващите суми на продажбите на NFT, те бързо се превърнаха в символ на статуса на криптообщността и сега сами се засилват, за да се превърнат в марка. Може да става дума за рационални или ирационални мотиви, които водят до тези развития. Всички те се основават на човешкото поведение, което е известно от дълго време. Единствената разлика с развитието на традиционните марки е, че появата на дигиталните марки е значително ускорена. Естествено дигиталната верига на доставките предлага възможност и за т.нар. икономика на създателите. Чрез премахване на пречките както от страна на производството, така и от страна на маркетинга, създателите за първи път могат да взаимодействат и да сключват сделки директно с потребителите. Чрез NFT и токенизацията авторските права и правата на собственост могат да бъдат фиксирани в дигитален вид, така че върху тях да бъдат нанесени дигитални бизнес модели, без да е необходим посредник във физическия свят, какъвто се изисква днес.

Значение отвъд изкуството и игрите

И така, дали метавселената е подходяща само за компаниите от секторите на игрите, изкуството и потребителските стоки? Най-малко с ангажимента на компании като Microsoft към метавселената трябва да е ясно: съвсем не! Както днес интернет е основна инфраструктура за всички компании, така и метавселената ще бъде такава в бъдеще. Някои примери за това:

Преди пандемията срещите лице в лице бяха нещо обичайни. Понякога и аз пътувах цял ден, за да присъствам на едночасова среща. За щастие това се промени коренно. Днес комуникацията от разстояние е нещо обичайно. Въпреки това комуникацията чрез видеоконференции все още не е напълно сравнима с физическа среща. Технологиите за VR и AR ще подобрят значително потребителското изживяване при онлайн срещите. Но нещо повече – в бизнес метавселената ще можем да си сътрудничим с колеги в световен мащаб, сякаш седим на място в офиса. Физическото седалище на компанията и „офисът“ вече няма да играят основна роля.

Метавселена - Microsoft Mesh - Първа стъпка в метавселената
Метавселена – Microsoft Mesh – Първа стъпка в метавселената – Източник: Microsoft

Съвместната работа на глобални екипи ще се превърне в нещо обичайно в метавселената, дори и за по-малките компании. Традиционните отношения между служителите също ще се променят. Това, което вече наблюдаваме в икономиката на създателите, ще продължи. Традиционните връзки с един работодател постепенно ще бъдат заменени от мрежи за компетентност, в които професионалистите се организират за извършване на работа в различни проекти. При набирането на персонал водеща роля ще играе дигиталното бизнес Аз, т.е. опитът на служителя. Компаниите, които могат да набират служители във виртуалното пространство и да интегрират служителите си във виртуални екипи, ще получат значителни пазарни предимства.

Съществуващите бизнес модели също ще се променят. Нека разгледаме например автомобилната индустрия. Тук се работи върху концепции за свързване на виртуалните светове с мобилността. Компании като Holoride вече се занимават с този пазар днес.

Metaverse - Holoride VR Experience
Metaverse – Holoride VR Experience – Източник: Holoride

Метавселена – следващият еволюционен етап на интернет?

Дали метавселената е просто по-нататъшно развитие на съществуващия интернет? За съжаление на този въпрос не може да се отговори с ДА или НЕ. Интернет в своя произход е планиран като мрежа, която дава възможност за отворен обмен на данни и по този начин за децентрализирано развитие чрез оперативна съвместимост на ниво протокол. Метавселената в духа на Зукърбърг е по-скоро продължение на социалните мрежи, които още днес атакуват неприкосновеността на личния живот и автономността на данните на потребителите. Метавселената разширява идеята за социалните мрежи до почти всички области на живота. Участието на индивида в постоянно съществуваща метавселена се свързва с появата на цялостен дигитален Аз. Ако чрез поведението си човек оставя дигитален отпечатък в интернет, в метавселената се създава неговата дигитална личност. Въпреки че човек може да бъде всичко във метавселената на Зукърбърг, всичко се контролира от частна компания. Свободата да избереш цвета на кожата на своя аватар не означава суверенитет над собствените му данни. Ето защо подобно разбиране за метавселената вече не е по-нататъшно развитие на идеята за интернет, тъй като тук отворените протоколи и оперативната съвместимост са заменени със затворени системи, които контролират дигиталната същност, т.е. идентичността на потребителя. Откритостта се създава само за търговски цели. Ако метавселената се разбира и прилага по този начин, то тя може да се разглежда като застрашително продължение на социалните медии, което може да доведе до дилема за основните права на човека.

Усилията за създаване на отворена метавселена, основана на основните принципи на интернет, представляват алтернатива на това мрачно развитие. Основа за това е движението Web3.0 с децентрализирани подходи към дигиталната идентичност, транзакциите и дигитализацията на собствеността.

Thomas Müller ist CEO und Mitbegründer des evan.network, einem Blockchain-basierten Unternehmensnetzwerk. Thomas ist Experte in dezentralen Technologien, verteilter Governance und der Entwicklung Ökosystem-basierter Geschäftsmodelle. Als Sprecher, Autor und Experte trägt er dazu bei, eine Wirtschaft nach den Prinzipien der digitalen Souveränität zu etablieren, in der Unternehmen, effizient, nachhaltig und sicher mit ihren Partnern kooperieren.

Comments are closed.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More