Как NFT и криптовалутите влияят на реалната икономика

Отвъд балона - как компаниите могат да спечелят от незаменими токени (NFT)

Шумотевицата около незаменимите токени (NFTs) продължава. Докато мнозина дори не са чували за тях или ги отхвърлят като пореден хайп в крипто балона, други говорят за пробив в свързването на физическия с дигиталния свят. В статията се обяснява защо това всъщност може да е така.

Шумотевицата около незаменимите токени (NFT) все още продължава. Въпреки че това се случва основно в рамките на крипто балона, с по-внимателно наблюдение се разкрива огромен потенциал за реалната икономика. NFT ще отворят нови видове пазари и дигитални екосистеми, които не приличат на нищо, което сме виждали до сега. Ето защо е добре да се разбере потенциалът и след това да се направят бизнес изводи от него.

Какво е NFT?

Какво точно представляват NFT? На първо място, NFT са криптографски токени, точно както добре познатите вече примери Bitcoin, Ether (ETH) и безброй други. Токени като Биткойн принадлежат към групата на „заменяемите токени“. Това означава, че има много подобни токени, които са взаимозаменяеми. Без значение кой Биткойн притежавам, стойността му винаги е една и съща. За разлика от тях NFT са уникални и следователно не са взаимозаменяеми – всеки токен има индивидуална характеристика. Поради тази причина NFT са подходящи за представяне на дигитални стоки, като произведения на изкуството или музика, а също и на физически стоки, като земя, машини или автомобили. По същество NFT обвързва уникален физически или дигитален обект с уникален токен. Благодарение на осигурената уникалност и стандартизацията на тези токени, те вече могат да се използват в дигиталните бизнес процеси. Например NFT могат да се използват в рамките на дигитални екосистеми за деклариране на правата на собственост върху физически стоки и за превръщането им в търгуеми.

Характеристики на NFT

Според мен NFT са интересни най-вече поради следните свойства:

1. Гарантирана уникалност

Осигуряването на уникалността на даден обект вече не е лесно във физическия свят, а в дигиталния свят ни изправя пред още по-големи предизвикателства. NFT могат да осигурят трайно уникалността на дигитален обект чрез блокчейн технология.

2. Защита от подправяне

Също така, пряко свързан с блокчейн, е защитеният от подправяне характер на NFT. Това свойство е от съществено значение за доверитo в бизнес отношенията в дигиталното пространство.

3. Стандартизация

За да може даден обект да се интегрира в бизнес процесите и да се обменя между всички партньори в екосистемата, е необходимо да се стандартизира описанието му. NFT използват стандарти като ERC721 за създаване на дигитални екосистеми.

4. Програмируемост на бизнес процесите

Най-важното свойство на NFT, което конвенционалните дигитални обекти не притежават е комбинацията с логика. Това е възможно благодарение на smart договорите. Това свойство се използва в днешните NFT, например за да се позволи на създателя да участва в увеличаването на стойността при вторичната търговия с произведението на изкуството. Необходимата логика е интегрирана в NFT и не може да бъде променяна от последващи собственици поради гореспоменатата защита от фалшифициране.

Пънкове, маймуни и китове

През последните месеци около NFT се вдигна изключително много шум. Към момента на писане на статията най-високата продажба на NFT беше 1800 ETH, което се равнява на повече от 4,5 милиона щатски долара по текущата цена.

Top NFT
Топ продажби на NFT: https://nonfungible.com/market/history

Впечатляваща е и историята на 12-годишния Бенямин Ахмед, който събра 400 000 щатски долара благодарение на своите „Weird Wales“. Провеждат се множество дискусии за смисъла и липсата му, както и за паричната равностойност на тези художествени NFT-та. Тази статия обаче не е посветена на това. По-скоро бих искал да се застъпя за това да не се отхвърлят NFT като хайп на „крипто сцената“, а да се разберат техните възможности в контекста на приложимата дигитална икономика.

NFT отвъд шумотевицата

Затова нека оставим хайпа настрана и да разгледаме възможностите на NFT за интегриране в реалната икономика. За какво могат да се използват NFT? NFT предлагат на компаниите нови възможности за управление и продажба на стоки в дигитални екосистеми. Те могат да донесат ползи навсякъде, където стоките се споделят днес или се обменят между различни партньори като част от съвместен процес на създаване на стойност.

Нека разгледаме няколко примера:

1. Повишаване на продажбите в дигиталния свят

Присъствието в дигиталния свят е от решаващо значение, особено за потребителските стоки. Днешните Instagram, TikTok и т.н. в бъдеще ще бъдат виртуални светове, в които компаниите ще присъстват със своите продукти. NFT могат да се използват за свързване на дигиталните обекти с реалните продукти с (напр. маратонки). По този начин собственикът на реални маратонки също има право да позволи на своя виртуален образ да ги носи.

2. Икономика на споделянето – съвместно притежавани ресурси

Дружествата съвместно придобиват машина, за да я използват. Придобиването се извършва чрез бизнес пазар, базиран на NFT. По този начин всички дружества, които притежават дял от машината, получават правото да я използват. В свързания SmartContract обхватът на използване може да бъде определен в зависимост от дяловете на собственост. По подобен начин може да се автоматизира плащането на оперативните разходи. Така че, вместо да има отговорен посредник като собственик на машината, тук се разпределя съвместната собственост върху ресурсите.

3. Нови възможности за финансиране

Съчетаването на NFT с децентрализираните финанси (DeFi) води до напълно нови форми на финансиране. Реални активи като машини, автомобили или земя могат да бъдат включени в дигитален пазар. Доказателството за стойност, предоставено от NFT, може да се използва за включване във форми на финансиране, като например краудфъндинг, обезпечаване на набиране на средства или обикновени дигитални плащания.

И така, както виждаме, NFT може да подкрепи бизнес модели, които свързват реалния и дигиталния свят, както и да помогне за изграждането на екосистеми от множество партньори. Освен това в комбинация с DeFi могат да се отворят нови възможности за финансиране, които опростяват достъпа до капитал, особено за малкия бизнес.

Заключение

И така, както видяхме, NFT вече предлагат нови възможности, особено за творците, да продават съдържанието си чрез дигитални екосистеми, както и да участват във вторичната търговия в дългосрочен план. По този начин се преодоляват слабостите на една икономическа система, основана на централизация и липса на дигитални възможности. Блокчейн технологията като инфраструктура и децентрализираните финанси за икономически обмен са от основно значение за това. Участниците в една екосистема могат да разчитат на целостта и уникалността на NFT за икономическа експлоатация, без да се налага да се обвързват с централизиран посредник или пазарен оператор. Отдалечени от изкуството, тези принципи могат да бъдат приложени към почти всички индустрии, които извършват стопанска дейност с реални и дигитални стоки.

Thomas Müller ist CEO und Mitbegründer des evan.network, einem Blockchain-basierten Unternehmensnetzwerk. Thomas ist Experte in dezentralen Technologien, verteilter Governance und der Entwicklung Ökosystem-basierter Geschäftsmodelle. Als Sprecher, Autor und Experte trägt er dazu bei, eine Wirtschaft nach den Prinzipien der digitalen Souveränität zu etablieren, in der Unternehmen, effizient, nachhaltig und sicher mit ihren Partnern kooperieren.

Comments are closed.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More