9 подривни бизнес модела – нови възможности за компаниите

Обмислете промяна на бизнес модела в зависимост от променящите се икономики около вас

Компаниите често се сблъскват с въпроса дали настоящият им бизнес модел все още е подходящ. Показваме най-успешните в момента, а също и най-разпространените бизнес модели и как те печелят пари. Даваме и примери за компании, които вече работят с тези бизнес модели.

Новини, социални медии или редовни дискусии в барове. В момента много хора обсъждат моделите на „подривния бизнес“, а някои дори вече са се наситили на иновации. Но защо тази тема е толкова важна за всички и какво трябва да знаем за нея? Тази статия трябва да помогне да се разбере защо тези нови подривни бизнес модели са толкова важни и защо всеки трябва да има поне представа за основите на най-успешните бизнес модели.

Особено в трудни времена е необходимо да имаме разбиране за това къде би могъл да се развива бизнесът. Разглеждането на бизнес моделите е от решаващо значение, за да разберете как да позиционирате наново компанията си и как да генерирате допълнителни приходи. Новите бизнес модели могат също така да помогнат на компаниите да бъдат по-устойчиви на динамиката на пазара, както и да диверсифицират портфолиото си.

Допълнителна информация: 11 цифрови бизнес модела, които трябва да познавате, и примери

Бъди подривен или бъди подрит

В Силициевата долина често се повтаря цитатът „Disrupt or be disrupted“ („Бъди подривен или бъди подрит“). Там всички  търсят възможност или ниша, за да разрушат индустриите с нови иновативни бизнес модели. Затова не е чудно, че в тази област се говори много. Но нека първо да кажа едно нещо: Обикновено никога не става дума за напълно нови бизнес модели. Съществуващите бизнес модели обикновено просто се използват за нова индустрия, нов продукт или нова услуга.

Като пример тук може да се види и как някои индустрии вече е трябвало да се справят с подривния бизнес модел. Така например класическите таксиметрови услуги бяха подложени на голям натиск от страна на Uber, тъй като те разполагаха с платформа и свързваха шофьорите и гостите чрез интернет, вместо да набират нов номер във всеки град или да търсят таксита.

Подривните бизнес модели често се фокусират отново върху клиента. Новите технологии промениха поведението на клиентите и по този начин тази промяна дава възможност и за модели, които отговарят на тези нужди. Струва си да споменем абонаментните модели, платформите, дигиталните екосистеми и много други.

Друг принцип също е важен. Много успешни компании също така комбинират тези бизнес модели и използват различни модели за различните части на своите компании. Правилната комбинация от иновативни продукти и иновативни бизнес модели може да изиграе важна роля за успеха. – И така въпросът е какво всъщност е подривен бизнес модел?

Какво е подривен бизнес модел?

Подривните бизнес модели са вид подривна иновация, която въвежда нова идея или технология на съществуващ пазар. Подривните пазарни участници обикновено улавят неудовлетворените потребности на съществуващия пазар. Това може да бъде или потиснато търсене от нисък, или от висок клас, при което се обръща внимание или на по-чувствителните към цената клиенти, или на по-престижните клиенти.

На следващата графика са показани 9 значими бизнес модела, които могат да бъдат подривни за индустриите и с които всеки трябва поне да се запознае. Може да се фокусирате или върху Low-End подрив (напр. Freemium), или върху High-End подрив (напр. User Experience Premium).

9 Disruptive Business Models explaind - short graphic

9 подривни бизнес модела за компаниите

Този списък с подривни бизнес модели не е пълен, но ще се спрем активно на 9-те най-важни бизнес модела, които са отговорни за най-важните иновации на много пазари, и ще обясним накратко защо работят, каква е причината и кои компании са пример за тези бизнес модели. Целта е всеки да може да разбере най-важните бизнес модели, а също така да бъдат показани основните принципи.

1. Модел Freemium

Един от най-често използваните бизнес модели. Потребителят получава продукт или услуга безплатно. Или се предлагат само основни функции, а за премиум функции, без брандиране или разширяване на услугите, клиентът трябва да плати тогава. По този начин можете бързо да достигнете до широка клиентска база, да разширите бизнеса си на нови пазари и да генерирате приходи при превръщането на клиентите в платежоспособни.

Този модел е особено приложим за продукти или услуги, които имат ниски пределни разходи (допълнителни разходи за всеки допълнителен клиент) или при които маркетингът и информацията за клиентите имат по-висока стойност от оперативните разходи. Ключът към такива модели също е конверсията. Трябва да намерите безплатно решение, което да е привлекателно за клиента, но и да не го удовлетворява напълно, така че той да е готов да плати за премиум.

Типични примери: Spotify, Linkedin, Xing, Canva.com, MailChimp

2. Абонаментен модел

Продуктите и услугите обикновено могат да се предлагат и като абонаменти. Сума, която обикновено се плаща само веднъж, се разделя или се създава нова услуга, която се таксува периодично. Целта е клиентът да бъде обвързан в дългосрочен план. За разлика от еднократната покупка, клиентът се възползва от подобренията и разширенията на услугата.

Неразделимите продукти тук също могат да бъдат преобразувани в абонамент. Amazon вече даде пример с тази система как продукти като перилни препарати, козметика и др. също могат да бъдат доставяни автоматично и редовно. Абонаментът е много мощен, тъй като по този начин можете да генерирате приходи във времето и да развивате компанията си без прекалено много „възходи и падения“.

Типични примери: Amazon, Netflix, интернет доставчици

3. Безплатни предложения

Модел, който набира популярност, особено чрез Google. За много предприемачи това е и най-непонятният бизнес модел, но той има голям потенциал за някои услуги. Тъй като такива бизнес модели обикновено оценяват данните на клиентите за рекламиране или персонализирани оферти, от значение е да се използва много информация за клиентите.

Когато обмисляте само безплатна услуга, тогава трябва да планирате и дълга фаза на разрастване. Това означава, че инвестирате за дълъг период от време, преди да достигнете критичната маса от потребители, за да имате печеливш бизнес.

Типични примери: Google, Facebook

4. Модел на пазара

В някои сектори пазарите вече са имали или имат голям подривен потенциал. Използваният тук бизнес модел обикновено е цифров пазар, който свързва продавача и купувача на обща платформа. Парите обикновено се генерират чрез брокерски такси, комисиони или фиксирани разходи за транзакции. Възможно е обаче да се използват и такси за членство в платформата или да се генерират пари чрез реклама/премиум услуги за позициониране.

Типични примери: Amazon, Alibaba, Uber, eBay

5. Икономика на споделянето – Модел на достъп над собствеността – Наем и Лизинг

В класическия смисъл на думата икономиката на споделянето се нарича отдаване под наем. Стоки или услуги, които обикновено могат да бъдат закупени или предоставени на разположение на друго лице само за ограничен период от време. Съществува примерът със споделянето на автомобили. Автомобилът се предоставя за определен период от време и определен брой километри на друго лице срещу заплащане. Като цяло това може да се приложи към всички продукти, независимо дали са от частни лица или дружества, недвижими имоти или нематериални активи.

Типични примери: Airbnb, Sharoo, Mobility, Lyft

6. Потребителски опит Premium

Това е първокласен модел, който може лесно да се види с при използване на Apple. Доброто изживяване на клиентите добавя стойност към един заменяем продукт. Услугата, марката и особено удоволствието при ползване се подобряват и се налагат премиум цени.

Типични примери: Tesla, Apple и премиум-брандове

7. Модел на пирамидата

Моделът е типичен модел за продажби, който се предлага от години. Особено благодарение на лесното фактуриране от страна на техническите помощни средства, тези пирамидални модели могат да бъдат бързо изградени и лесно управлявани. Този модел е особено интересен за продукти с лесно обясними високи маржове.

Типични примери: Amazon Affiliate, Microsoft, Dropbox

8. Екосистема – Създайте своя собствена екосистема

Да се обвържат клиентите с дадена екосистема в дългосрочен план чрез процес на „заключване“ в услугата е мечта за всеки предприемач. Например, ако имате мобилен телефон от Apple или с Android, вероятно сте включени в тази екосистема. Купувате хардуера и използвате софтуер, който може да е съвместим само със същата система. Това затруднява промяната и също така е пречка за новата конкуренция.

Препоръчан материал за четене: Какво представлява цифровата екосистема?

Типични примери: Apple, Google

9. Модел по заявка

Времето е пари – това е структурата на този бизнес модел. Продава се незабавният достъп или също така премиум достъпът до „времето“. Доставката, продуктът или услугата могат да бъдат изискани в определен момент. Добри примери за това са видео при поискване, таксита при поискване и много други системи. Фирми или лица предоставят услугите си на лица без стоки и време, но с пари.

Типични примери: Amazon Prime, Uber, Upwork, облачни услуги

Прекъсване отгоре-надолу или отдолу-нагоре

Съществуват два различни вида смущения. Първият е, когато дадена компания навлиза на пазара и започва да произвежда продукти или услуги за хора, които могат да си позволят да плащат повече. Това се нарича прекъсване отгоре надолу. Вторият е, когато дадена компания навлиза на пазара и произвежда продукти или услуги, които са по-евтини и по-достъпни за всички. Това се нарича прекъсване отдолу нагоре.

Най-известният пример за прекъсване отгоре надолу е Apple. Тя започна да произвежда компютри за богати хора, които можеха да си позволят да платят много пари за тях. Но след това те създадоха iPod, който беше много по-евтин и достъпен за всички. А сега правят iPhone, който също е насочен към премиум клиенти, но бавно предлага и други предложения за по-широки маси.

Най-известният пример за прекъсване отдолу нагоре е Walmart. Те навлязоха на пазара, като предлагаха продукти, които бяха по-евтини от това, което хората бяха свикнали да плащат. А сега предлагат още по-ниски цени и са най-голямата компания в света, като завземат огромни пазарни дялове от други търговци на дребно.

И така, кой е по-добър? Отгоре-надолу или отдолу-нагоре?

И двата подхода имат своите плюсове и минуси.

Прекъсванията отгоре надолу могат да бъдат по-печеливши, защото се насочвате към хора, които са готови да платят повече за вашия продукт. Но също така може да бъде по-трудно да се осъществи, тъй като трябва да можете да създадете продукт, който да е достатъчно добър, за да убеди хората да преминат от това, което вече използват.

Прекъсванията отдолу нагоре обикновено са по-лесни за осъществяване, защото не се опитвате да убедите хората да преминат от нещо, което вече използват. Вие просто предлагате по-евтина алтернатива. Но може да се окаже по-трудно да се спечелят много пари от прекъсвания отдолу-нагоре, защото се насочвате към хора, които е по-малко вероятно да имат много пари за харчене.

Така че няма правилен отговор. Той зависи от вашите цели и възможности. Ако искате да спечелите много пари, прекъсването „отгоре надолу“ вероятно е правилният път. Но ако просто искате да промените нещо и да помогнете на възможно най-много хора, вероятно начинът е „отдолу нагоре“.

Заключение

Технологиите промениха нашия свят и ще продължат да го правят. Трябва да осъзнаем, че класическите бизнес модели, като покупко-продажба с премия, вече няма да работят сами. Ето защо си струва да погледнете критично на 9-те основни тенденции в бизнес моделите (прочетете още: 11 цифрови бизнес модела) и да ги разгледате за собствена употреба. Така може да се окаже, че можете да изградите нови бизнес области или дори да използвате собствените си знания, за да се включите в други индустрии.

Още веднъж е важно да се подчертае, че това са примери. Един успешен бизнес модел може да се състои от различни елементи и да съчетава различни източници на приходи.

Benjamin Talin, a serial entrepreneur since the age of 13, is the founder and CEO of MoreThanDigital, a global initiative providing access to topics of the future. As an influential keynote speaker, he shares insights on innovation, leadership, and entrepreneurship, and has advised governments, EU commissions, and ministries on education, innovation, economic development, and digitalization. With over 400 publications, 200 international keynotes, and numerous awards, Benjamin is dedicated to changing the status quo through technology and innovation. #bethechange Stay tuned for MoreThanDigital Insights - Coming soon!

Comments are closed.