Липсата на разбиране на процесите е основната причина за провалите на RPA

Как да избегнем провалите на RPA и как да разберем по-добре процесите чрез извличане на информация от тях?

Разбирането на бизнес процесите е по-важно от всякога за тяхното ефективно функциониране, особено по време на криза. Един поглед върху използването на иновативни технологии, като например process mining, дава представа за добавената стойност, която те допринасят за подобряване на процесите. И също така разкрива къде организациите поставят приоритети в този процес, къде виждат предизвикателства и какви са ползите.

В много компании процесите не протичат по първоначалния замисъл. Можете да сравните това с тротоарите или пътеките, които се намират в обществените паркове, например. От време на време хората обичат да ги използват вместо официално определената пътека – за да скъсят пътя или защото е по-приятно да се ходи по мека трева, отколкото по асфалт. Същото е и с корпоративните процеси. Мениджърите невинаги са наясно, че определените процеси често не протичат точно по определените стъпки. Въпреки че специално в Германия правилата обикновено се спазват, винаги има изключения, при които служителите се отклоняват от предварително определените процеси, защото те са твърде сложни или трябва да бъдат адаптирани за клиента.

Според проучване повече от половината компании в Германия вече използват технологии, за да разберат как точно се изпълняват бизнес процесите им. Сега те все повече осъзнават добавената стойност на process mining. Друга една четвърт от анкетираните лица, отговорни за вземането на решения, заявяват, че планират да използват process mining технологии в бъдеще. Според проучването обаче Германия все още е на опашката в международното сравнение, когато става въпрос за използването на подобни иновативни технологии. Това е тъжен резултат с оглед на факта, че разбирането на бизнес процесите се счита за основен фактор за успех на проектите за автоматизация в предприятията. Това е така, защото технологиите за извличане на информация от процесите са в състояние да анализират начина, по който процесите работят, както и тяхното поведение. В резултат на това компаниите получават по-задълбочени познания, за да подобрят своите процеси. В допълнение, друга полза за бизнеса е, че process mining технологиите предоставят информация в реално време за изпълнението на процесите и издават сигнали, когато правилата на процесите не се спазват. Те също така помагат за автоматичното отстраняване на проблемите.

Компаниите виждат RPA като ускорител на бизнеса

Също така става ясно, че роботизираната автоматизация на процесите (RPA) се използва все по-често в компаниите. Почти две трети от компаниите в Германия вече използват RPA или планират да го направят през следващите 12 месеца. Лицата, вземащи решения, разглеждат RPA не само като средство за прости, административни задачи, но все повече признават стойността, която RPA допринася за подобряване дори на критични за бизнеса функции. Те включват по-специално подобряване на работата с клиенти, както и в управлението на ИТ услугите и финансовото планиране. Бизнес лидерите също така се обръщат към интеграциите на RPA за все по-сложни случаи на използване в предприятията, което изисква много по-интелигентни допълнителни технологии за успешното изпълнение на проектите.

Факт е, че доброто разбиране на бизнес процесите е от съществено значение за инициативите за автоматизация. Това се подчертава и от предишни емпирични данни от процеси, които вече са били автоматизирани. Доказано е, че цялостното разбиране на тези процеси, които са били автоматизирани в тяхната компания, са формирали основния фактор за успех при изпълнението на RPA инициативи.

Как се случват провалите на RPA? – Разбиране на процесите

Но какво да кажем за обратния случай? Какво води до провал на проектите за RPA? Например, провал на RPA може да бъде автоматизиран процес, който в крайна сметка изисква по-високо ниво на човешка намеса от първоначално планираното – самата цел на роботизираната автоматизация е да се предотврати натоварването на хората с безсмислени рутинни задачи, като например коригиране на грешни стъпки в процеса. Затова, за да се избегне подобен провал, преди всичко е важно компаниите да получат достатъчна подкрепа от своя доставчик на RPA. Ако тя липсва, успехът на RPA не е гарантиран. Друга причина за неуспехите при използването на RPA са както много сложните, така и изключително променливите процеси. Това, разбира се, прави автоматизацията по-трудна. Освен това някои компании признават, че външните съвети, които компаниите обичат да привличат, се оказват по-малко полезни от желаното.

Поради това е още по-важно компаниите да не тръгват на сляпо по пътя на дигиталната трансформация и да започват само там, където инициативите за автоматизация ще доведат и до успех, за да се избегне разочарованието. Това означава, че като първа стъпка те трябва да разберат как функционират процесите и кои процеси изобщо могат да бъдат автоматизирани. С помощта на иновативните технологии за извличане на информация от процесите компаниите могат да идентифицират потенциала за автоматизация на бизнес процесите и да приоритизират тези с най-висок потенциал за възвръщаемост на инвестициите. Инструментите за проучване на процеси са незаменими, за да предоставят на компаниите точен преглед в реално време на техните процеси и да покажат кои от тях работят гладко и, което е по-важно, кои просто не работят правилно и създават тесни места. Само с необходимото ниво на познаване на процесите инициативите за автоматизация ще бъдат успешни. По този начин процесните технологии се превръщат в задължителни, тъй като те могат ефективно да стимулират дигиталната трансформация в германските компании.

    Markus Pichler ist Vice President of Sales Europe und verantwortlich für die Entwicklung von Lösungsstrategien für den direkten und indirekten Vertrieb bei ABBYY. Markus verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Softwarebranche mit Fokus auf ECM, Informationserfassungs- sowie Daten- und Dokumentenmanagementprojekten. Er ist Experte auf dem Gebiet der Digitalen Transformation und bei der Analyse und Automatisierung traditioneller Geschäftsprozesse mithilfe KI-basierter Technologien.

    Comments are closed.

    This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More