Какво отличава Business Cloud от Google Drive и др.

Сигурността и наличността са най-важните критерии за използването на облака в компанията.

Облакът създава техническата основа за цифровата трансформация. С помощта на облачните решения и свързания с тях опростен и гъвкав достъп до виртуална инфраструктура/изчислителни ресурси компаниите могат да използват нови цифрови бизнес модели или да разработват нови бизнес процеси. Стъпката към облака започва с основната стратегия и избора на доставчик(ци) на облачни услуги. Това, което работи в личния живот с Google Drive & Co., понякога е трудно в бизнес живота. Какво трябва да вземе предвид една компания, когато преминава към облака?

Казано по-просто, изчисленията в облак включват изпълнение на приложения, без да е необходимо да се предоставя местен компютър или капацитет за съхранение. Заявленията се обработват чрез интернет, като по този начин компютърът и капацитетът за съхранение се възлагат на външни изпълнители. Такива облаци вече са важна част от ИТ инфраструктурата на много компании – независимо от техния отрасъл и размер. Облакът се е наложил поради многобройните си предимства: Облакът помага на компанията да постигне по-висока мобилност и по-голям капацитет, а освен това е и финансово привлекателен. Местният хардуер и неговата периодична подмяна вече не са бюджетно перо. Освен това таксата за облачните услуги е прозрачна и лесна за планиране. Особено за млади компании или компании с малко собствени (ИТ) ресурси е важно да могат да оценят приблизително тези разходи.

Облакът също така прави компаниите по-гъвкави за промени. В зависимост от нуждите на компанията броят на потребителите, производителността или пространството за съхранение могат да бъдат коригирани. Това означава, че се заплаща само ефективното потребление, а сезонните колебания или постоянният растеж на компанията могат да бъдат отчетени в разходите за решението. Освен това изчисленията в облак правят приложенията и съхранението независими от местоположението, платформите и устройствата. Облакът също така е чудесна подкрепа за компаниите по отношение на сигурността. Ако устройствата бъдат изгубени или откраднати, приложенията и файловете не се губят.

Бизнес облак срещу Google Drive и др.

Но защо да не използвате многото безплатни предложения в мрежата, като например Google Drive & Co. Какво отличава доставчика на професионални бизнес облаци от (частично) безплатната облачна платформа? И защо си струва да се откажете от безплатните версии и да инвестирате пари в решение като Open Telekom Cloud, Amazon Webservices или Microsoft Azure? Разликите са главно на две нива: Наличност и услуги. Доставчиците на облачни услуги за бизнеса подкрепят и съветват компаниите по пътя им към облака и по този начин намаляват до минимум риска от преминаване към него. Освен това, ако компанията се обърне за помощ към опитен партньор, тя няма или има много кратки прекъсвания в работата си. Освен това разрешенията за структурите от данни и приложенията могат да се задават в детайли за потребители и групи. Ако клиентът има някакви въпроси, той може да се свърже с екип за техническа поддръжка, който може да му помогне на родния му език и да реши проблема.

Поддържане на наличност

За една компания е от изключително значение, след като данните и изчислителната мощ са прехвърлени в облака, тя винаги да има достъп до тях. Сериозен доставчик на бизнес облаци постига почти 100-процентова наличност чрез цялостно управление на качеството. В перспектива: наличност от 99,999% означава възможно прекъсване от няколко минути годишно. Всяка година доставчиците на услуги се обучават и провокират няколко такива аварии, за да бъдат оптимално подготвени за извънредни ситуации. По този начин те могат да гарантират, че всяко смущение може да бъде отстранено много бързо и че облакът има все повече антифрагилни свойства, тъй като антифрагментираността се противопоставя положително на случайността и несигурността. За разлика от безплатните облачни услуги, доставчиците на бизнес облаци могат да предложат на своите клиенти гаранции за определени характеристики на производителността, като например определена честотна лента или време на закъснение за критични за бизнеса приложения.

Безопасността трябва да е на преден план

Друг важен критерий в полза на бизнес облака са високите стандарти за сигурност. Мигрирането на компанията към облака по време на текущите операции изисква голям опит и много ноу-хау от страна на доставчика на облачни услуги. Освен това трябва да се вземат предвид изискванията за защита на данните, сигурност на данните и съответствие на компанията. Например данните трябва да бъдат мигрирани/прехвърляни по сигурен начин между центъра за данни в облака и крайното устройство на потребителя. Освен това системите за сигурност на доставчиците на бизнес облаци редовно се адаптират и подобряват, за да отговарят на бъдещите изисквания за сигурност.

Доставчикът на бизнес решения в облак трябва също така да гарантира, че се спазват законите за защита на данните, спецификациите на органите и изискванията за одит. Предимството на професионалния доставчик е, че той винаги може да каже на клиента си точно в коя държава и в кой от неговите центрове за данни се намират данните. Кой има право на достъп до тези данни се регулира чрез т.нар. управление на достъпа и идентичността. Решения като GoogleDrive или OneDrive не предлагат на своите клиенти такава услуга.

Ето защо е добре ИТ отделите на компаниите да „образоват“ своите специализирани отдели относно предимствата и недостатъците на различните видове облаци. Защото в днешно време е изключително лесно да се сглоби собствен облачен пейзаж почти с кредитна карта чрез порталите за самообслужване. Това създава проблеми със сигурността и съответствието, а в най-лошия случай се създава истинска „ИТ в сянка“. Това означава, че отделни служители или дори цели отдели използват непатентовани облачни услуги, без да информират или да ангажират ИТ отдела. След като компанията е взела решение за един или повече доставчици на облачни услуги, това решение трябва да бъде съобщено вътрешно и да се уточни за кои критични за бизнеса данни и приложения ще се използва тази платформа(и).

Steven Henzen, Innovation Architect bei T-Systems in der Schweiz, Informatiker mit Leib und Seele, Absolvent der IBZ Schulen für Technik Zürich und der Fachhochschule für Technik Zürich, Microservices- und Cloud-Spezialist, Autor von Fachartikeln zu Themen rund um Digitalisierung, digitale Transformation, IT-Architekturen und -Services sowie Cloud und Internet of Things.

Comments are closed.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More