ChatGPT като инвестиционен асистент

Може ли ChatGPT наистина да създаде добре функционираща инвестиционна стратегия за частен инвеститор?

Може ли ChatGPT да преподава финансова грамотност, да предлага общи инвестиционни съвети и да помага за създаването на диверсифицирани портфейли? Ще замени ли творческия подход или вземането на решения при инвестирането?

В днешния динамичен свят на инвестиране способността за бърз анализ на пазарните тенденции, идентифициране на потенциални рискове и възможности и създаване на ефективни инвестиционни стратегии е от решаващо значение. Не е тайна, че огромна част от вземането на решения на Уолстрийт се извършва от алгоритми с изкуствен интелект. С помощта на изкуствения интелект инвеститорите имат достъп до мощни инструменти, които могат да им помогнат да правят по-добри сделки или да създават инвестиционни портфейли. Въпреки че не всеки може да създава сложни алгоритми с помощта на ИИ, има много други по-лесни инструменти за непрофесионалните инвеститори. Сред тези инструменти е и много добре познатият ChatGPT, който е достъпен за всички. Със способността си да обработва огромни количества данни и да предоставя полезни прозрения ChatGPT може да се превърне в ценен ресурс за инвеститорите. Но може ли ChatGPT наистина да създаде добре работеща инвестиционна стратегия за частен инвеститор? Нека го проверим.

Много потребители, когато използват ChatGPT за първи път, се сблъскват с общи проблеми, когато задават конкретни въпроси и виждат отговори като например:

„Като езиков модел с изкуствен интелект, аз нямам лично мнение или пристрастия…“;

„Като езиков модел на ИИ нямам достъп до актуална финансова информация… „;

„Като езиков модел на ИИ не мога да предоставям финансови съвети… „.

ChatGPT не е инструмент, който ще ви даде някаква вътрешна информация или план стъпка по стъпка как да станете богат. На първо място, базата данни на ChatGPT е от 2021 г., а преди това тя не е разполагала с актуална информация за финансовите пазари. Нещо повече, дори и да разполагаше с тази информация, не би било умно да предложи на потребителя да инвестира в конкретни продукти. Дори финансовите консултанти не го правят, преди да имат пълна представа за финансовите цели и рисковия профил на клиента. Трябва да сте по-конкретни в очакванията си. Така че най-добрата стратегия би била да започнете с по-общ подход и да използвате ChatGPT според силните му страни.

ChatGPT като инвестиционен консултант

Някои проучвания показват колко ефективен може да бъде той при управлението на портфейл, особено при разпределението на активите и диверсификацията. Някои резултати показват, че подбраните от ChatGPT активи са по-разнообразни и имат по-малко корелирани активи в сравнение с произволно избраните портфейли. Това намалява риска и води до по-добро представяне на портфейла.

Когато попитате инструмента с изкуствен интелект: „Как да инвестирам 10 000 долара? „това е типичният отговор, който ще получите:

„Как да инвестирате 10 000 долара зависи от вашите инвестиционни цели, толерантност към риск и времеви хоризонт. Ето някои общи предложения, които да вземете предвид:

 1. Започнете с фонд за спешни случаи: Преди да инвестирате, е важно да имате заделени парични средства в случай на неочаквани разходи или извънредни ситуации. Помислете за заделяне на 3-6 месеца от разходите за живот във високодоходна спестовна сметка.
 2. Инвестирайте в диверсифициран портфейл: Добре диверсифицираният портфейл може да помогне за намаляване на общия риск и да осигури потенциал за дългосрочен растеж. Помислете за инвестиране в комбинация от акции, облигации и други активи, като например недвижими имоти или суровини.
 3. Обмислете евтини индексни фондове или ETF: Индексните фондове и ETF-ите са евтин начин за придобиване на експозиция към широк набор от активи. Те също така осигуряват предимството на диверсификацията и могат да предложат добри дългосрочни резултати.
 4. Не слагайте всичките си яйца в една кошница: Избягвайте да инвестирате всичките си пари в една акция или клас активи. Диверсификацията е от решаващо значение за намаляване на риска и увеличаване на потенциалната възвръщаемост.
 5. Помислете за данъчно ефективно инвестиране: В зависимост от данъчното си положение обмислете инвестиране в данъчно ефективни инструменти, като например Roth IRA или данъчно ефективни ETF, за да увеличите възвръщаемостта си след облагане с данъци.
 6. Потърсете професионален съвет: Ако не сте сигурни как да инвестирате парите си, потърсете съвет от финансов консултант, който може да ви помогне да се ориентирате в зависимост от конкретните ви нужди и цели.

Не забравяйте, че инвестирането винаги е свързано с определено ниво на риск, така че е важно да вземете предвид личните си обстоятелства и да направите проучване, преди да вземете каквото и да е инвестиционно решение. „

И така, това са най-често срещаните съвети, които човек може да чуе от всеки инвестиционен специалист. ChatGPT може да бъде добър помощник за тези, които искат да научат повече за общите инвестиционни подходи, и по някакъв начин да замени финансовите треньори, които обучават новодошлите на финансова грамотност. Но какво да правим, ако искаме да получим по-конкретни препоръки?

Добре диверсифициран портфейл от ETF

Ако поискаме да създадем добре диверсифициран портфейл от ETF за инвестиционен период от 10 години с първоначална инвестиция от 10 000 USD, ще получим:

„Ето пример за диверсифициран портфейл от ETF, който може да бъде подходящ за дългосрочен инвестиционен период от 10 години с първоначална инвестиция от 10 000 USD:

 1. Vanguard Total Stock Market ETF (VTI): Този ETF осигурява експозиция на целия американски пазар на акции, включително акции с малка, средна и голяма пазарна капитализация. Той има нисък коефициент на разходите от 0,03% и е основен дял за много инвеститори.
 2. iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA): Този ETF осигурява експозиция към развитите пазари извън САЩ и Канада, включително Европа, Азия и Австралия. Той има нисък коефициент на разходите от 0,07% и е добър начин за диверсификация в световен мащаб.
 3. Vanguard Total Bond Market ETF (BND): Този ETF осигурява експозиция към целия пазар на облигации в САЩ, включително държавни, корпоративни и обезпечени с ипотеки облигации. Той има нисък коефициент на разходите от 0,035% и може да осигури стабилност на портфейла.
 4. iShares U.S. Real Estate ETF (IYR): Този ETF осигурява експозиция към американски инвестиционни тръстове за недвижими имоти (REITs), които могат да осигурят диверсификация и потенциал за доход. Той има коефициент на разходите от 0,42% и може да служи като хедж срещу инфлацията.
 5. Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC): Този ETF осигурява експозиция към кошница от суровини, включително петрол, злато и селскостопански продукти. Разходната му норма е 0,85% и може да служи за диверсификация и предпазване от инфлация.

Важно е да се отбележи, че това е само пример за диверсифициран портфейл от ETF, а конкретното разпределение трябва да се основава на индивидуалните цели, толерантността към риск и времевия хоризонт. Освен това миналите резултати не гарантират бъдещи резултати, а инвестирането винаги носи риск. Важно е да направите собствено проучване или да се консултирате с финансов съветник, преди да вземете каквото и да е инвестиционно решение. „

Както се вижда от отговора, получаваме добре диверсифициран портфейл от такива класове активи като акции, облигации, недвижими имоти и суровини, като всичко следва предишните съвети от разговора. Историческото представяне на този портфейл през последните 10 години (от март 2011 г. до март 2021 г.) е 6,94%, като се приема равно разпределение на всеки от петте ETF. Като се вземе предвид по-ниската инфлация през този период, възвръщаемостта е доста добра за такъв диверсифициран портфейл, но историческото представяне не винаги може да гарантира същото представяне в бъдеще. Така че задачата на инвеститора е по-скоро да се опита да я предвиди.

ChatGPT обаче може да помогне, като подскаже някои общи тенденции на пазара. Тя предполага, че през следващите 10 години най-бурно ще се развиват секторите на технологиите (изкуствен интелект, изчисления в облак), електронната търговия, здравеопазването (например телемедицина), възобновяемата енергия и развлеченията. Той може също така да ви някои примери за акции от всеки от тези сектори като инвестиционна идея.

Кодиране с ChatGPT

А ако искате да станете по-напреднали? Става по-интересно, ако вече имате някакъв инвестиционен опит, особено ако можете да анализирате данните сами и имате нужда от повече помощ при вземането на решения. ChatGPT може например да напише код на Python, който може да изтегли данните, необходими за анализа, да изгради финансови модели за прогнозиране на резултатите, да създаде диаграми или дори да направи отчети. Тя може да бъде полезна за учените, занимаващи се с данни, тъй като оптимизира алгоритмите за анализ на данни и дори се възползва от допълнителни модели на изкуствен интелект, като използва готови програмни кодове.

Много от нас вече са чували, че ChatGPT може да победи някои програмисти в процеса на кандидатстване за работа, обаче човек няма да има никаква полза от него, ако не разбира кодовете, които пише. Той е по-скоро помощник, отколкото заместител на някои аналитични длъжности, тъй като все още допуска някои грешки и не може да оптимизира модели.

ChatGPT е революционен продукт и може да бъде полезен инструмент в процеса на инвестиране, като обучава потребителите на финансова грамотност, дава предложения откъде да започнат, как да създадат първия си инвестиционен портфейл или помага на професионалистите да бъдат по-ефективни със съществуващите задачи и стратегии, но със сигурност не може да свърши цялата работа вместо вас или да замени творческото мислене и вземането на решения.

Tetyana Kohansal ist Finanz-und Versicherungsmathematikerin und Managing Partnerin bei ks actuaries. Ihr Credo: foster young leadership in future mathematics. Sie ist spezialisiert auf Software-Entwicklung für quantitative Lösungen im Bereich Banken und Versicherung. Darüber hinaus beschäftigt sich Tetyana mit Machine Learning Algorithmen in Portfolio Management und verantwortet gleichzeitig die Investing Community „investingpossible“ für junge Menschen mit dem Zweck anderen bei der Erreichung ihrer finanziellen Ziele zu unterstützen.

Comments are closed.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More