Бъдещето на логистиката на колетни пратки: 10 тенденции за ефективна доставка от последната миля

Електронна търговия и поръчки по пощата

Индустрията за логистика на колетни пратки претърпява бързи промени. Използването на нови технологии предлага огромен потенциал по отношение на ефективността, удовлетвореността на клиентите и устойчивостта. По-специално цифровите решения ще играят все по-важна роля в бъдеще.

За да останат конкурентоспособни на този динамичен пазар, компаниите трябва непрекъснато да адаптират своите бизнес процеси. От анализа на данни до динамичното планиране на маршрутите – съществуват множество предизвикателства, които трябва да бъдат преодолени.

За да разберете по-добре бъдещето на индустрията за логистика на колетни пратки, ние съставихме десетте най-важни тенденции за ефективна доставка на последната миля. Разберете кои средносрочни и дългосрочни тенденции оформят индустрията и как можете да подготвите компанията си за бъдещето.

10 тенденции, които ще променят логистиката

Нека започнем с кратък преглед на десетте най-важни тенденции в логистиката на колетни пратки и последната миля на бъдещето:

  • Ще харчим повече за научноизследователска и развойна дейност, за да повишим оперативната ефективност
  • Ще дадем приоритет на устойчивостта
  • Всички ще използваме динамично маршрутизиране и подобрено проследяване на пратките
  • Ще ценим съвместното мислене
  • Ще търсим по-добро преживяване за клиентите (CX)
  • Ще разполагаме с по-добри данни за местоположението
  • Установените компании ще възприемат манталитет на претендент
  • Превозните средства за доставка ще се развиват
  • Ще се радваме на персонализирани услуги за доставка
  • Търговците на дребно ще се възползват максимално от цялото пътуване на клиента

Нека разгледаме тези идеи малко по-подробно. Какви промени можем да очакваме в средносрочен план?

1. Ще изразходваме повече средства за научноизследователска и развойна дейност, за да повишим оперативната ефективност

Фирмите за доставки винаги са търсили начини да оптимизират своите операции. Но днес пазарът е още по-конкурентен. Прекъсващите стартиращи предприятия и големите технологични компании вече се конкурират с утвърдените компании. Това засили битката за крайния резултат. В този климат има общ импулс за разширяване на границите в търсене на намаляване на разходите.

През следващите няколко години очакваме допълнителни разходи за научноизследователска и развойна дейност. Това означава да се инвестира в технологии за повишаване на ефективността, като например автоматизация, изкуствен интелект и роботика. Някои от тези изследователски направления никога няма да напуснат лабораторията, но други ще помогнат на компаниите да рационализират дейността си и да я направят по-ефективна.

2. Ще дадем приоритет на устойчивостта.

Изменението на климата е факт и бъдещето на логистиката на колетни пратки ще бъде по-екологично от днешното.

Според Световния икономически форум „усъвършенстваните анализи и базираните на интернет на нещата (IoT) решения, като например обединяване на товари и динамично пренасочване, могат да допринесат за общ сценарий, който намалява емисиите [в логистиката на колетни пратки] с 10%, разходите за единица продукция с 30% и задръстванията с 30%“.

По-устойчивата логистика на колетни пратки е не само правилно решение за планетата, но и добро за бизнеса. Изпращачите и получателите на колетни пратки ще искат да знаят повече за екологичните характеристики на техните услуги за доставка – което ще подтикне предприятията да направят по-екологичен избор.

3. Всички ще използваме динамично маршрутизиране и подобрено проследяване на пратките

Логистиката на колетни пратки е доминирана от статичното планиране на маршрути. В бъдеще преминаването към динамично планиране на маршрутите ще се ускори.

Предимствата на това развитие са очевидни. Най-новият софтуер динамично адаптира маршрутите към трафика и други фактори, позволява на шофьорите да споделят знанията си по пътя и позволява на диспечерите да следят изпълнението.

Този подход повишава производителността, подобрява UX и води до цялостно по-добро преживяване за екипите. 

Друго техническо развитие ще бъде в областта на проследяването на пратки. Неотдавнашните пробиви в областта на данните за движението използваха сензорите в мобилните телефони на шофьорите. По този начин се събират данни за успешни доставки, които се предават на следващите шофьори. Това им дава необходимата информация, за да направят последните стъпки до входната врата на получателя.

4. Ще ценим съвместното мислене

В миналото смятахме, че доставката на колети е игра с нулев резултат. Вярвахме, че всякакъв вид сътрудничество или партньорство означава загуба на конкурентно предимство.

В бъдеще мненията по този въпрос ще се променят. Защо? Защото, както предполага Gartner, в епохата на данните и изкуствения интелект компаниите, които отдават приоритет на споделянето на данни, ще надминат конкурентите си по повечето показатели за бизнес стойност.

Ползите от този подход включват повече прозрения за данните, по-голям набор от информация, по-ефективни операции и възможност за разработване на пробивни продукти.

Струва си да се отбележи, че споделянето на данни ще бъде особено ценно, когато става въпрос за конкуренция с магнати в областта на данните като Amazon. Накратко, компаниите за логистика на пратки ще трябва да обединят усилията си, за да се справят със силата на големите технологии.

5. Ще се стремим към по-добро преживяване за клиентите (CX).

Всяка година клиентите предявяват все по-големи изисквания към своите компании за доставка на колетни пратки. Тази тенденция към по-добро CX само ще се засилва в бъдеще.

През следващите години ще станем свидетели на удвояване на технологиите, ориентирани към клиентите. Компаниите ще се възползват от развитието на изкуствения интелект и ще инвестират в технологии като чатботове, доставки в реално време и по-удобни за потребителите приложения и уебсайтове.

Предприятията, които не успеят да осъзнаят важността на тази промяна, ще потънат в неактуалност, тъй като новите участници на пазара предлагат на клиентите и обслужващите ги лица възможността да преминат към по-удовлетворяваща ги услуга. Ако вие не предложите на получателите си по-добра оферта, някой друг ще го направи.

6. Ще разполагаме с по-добри данни за местоположението

Всяка година милиони получатели са разочаровани, когато пратките им не са доставени поради лоши данни за местоположението.

За да решат този проблем, компаниите удвояват усилията си в областта на информацията за местоположението. Като се има предвид богатството от данни за местоположението, които вече са на разположение, в момента се разработват нови технологии. От подобрено геокодиране до информация за местоположението, която не е документирана под формата на адрес, компаниите са се заели с предизвикателството да превърнат знанията на шофьорите за доставка в споделени данни.

Например, шофьорите на доставки са в състояние да разпознаят кога дадена геолокация е неправилна, но това трябва да бъде съобщено на доставчика на решение. Цикълът за обратна връзка прецизира системата, спестявайки ценно време на шофьорите и означавайки, че получателите получават пратките си по-бързо.

Като се имат предвид ползите от това, през следващите години се планират повече инициативи в тази област.

7. Утвърдените фирми ще възприемат манталитет на претендент

Пазарът на доставките от последната миля става все по-тесен. Преди 15 години отрасълът беше доминиран от ограничен брой големи компании. Днес секторът е по-фрагментиран и доминиран от множество стартиращи компании, които се конкурират заедно с големи технологични компании като Amazon.

През 2023 г. и след това ще има стремеж към повече цифрови решения, по-добра информация за местоположението, по-добър CX и нови, по-екологични превозни средства.

Гъвкавите стартъпи ще видят в това благоприятна среда, за да навлязат за първи път в логистиката на колетни пратки или да завладеят по-голям пазарен дял.

Изправени пред конкуренция от всички страни, традиционните оператори ще трябва да възприемат манталитет на претендент – да мобилизират силата на независимото мислене и да насърчават вътрешните дебати.

8. Превозните средства за доставка ще се развиват

Те може все още да не са автономни автомобили, но нашите превозни средства за доставка ще се променят.

Стремежът към екологичност ще накара все повече компании да инвестират в електрически и хибридни превозни средства за доставка. Amazon вече е там с партньорството си с Rivian. Други компании за логистика на пратките следват примера им.

Колко време ще мине, преди автономните превозни средства за доставка да се появят на пазара? Простият отговор е: просто не знаем.

Вече има много погрешни разработки. През 2018 г. The Economist обяви, че „автономните превозни средства са точно зад ъгъла“, а Елон Мъск от известно време се хвали с въвеждането на напълно автономна система за управление. Въпреки всичко това само малък брой хора са виждали или са се качвали в автономно превозно средство.

Какви промени можем да очакваме в дългосрочен план?

9. Ще се радваме на персонализирана услуга за доставка

Ако погледнем по-далеч в бъдещето, можем да зърнем някои интересни възможности в областта на персонализираните доставки.

Получателите ще изискват услуга с добавена стойност, която включва по-тесни и по-точни прозорци за доставка и специални заявки като „не звъни на вратата“.

Следете внимателно това пространство. Предлагането на персонализирани решения в голям мащаб ще бъде предизвикателство и това може да означава, че стартиращите компании първо ще обърнат нещата с главата надолу, а утвърдените играчи ще последват стъпките им.

10. Търговците на дребно извличат максимална полза от цялото пътуване на клиента

В света на търговията на дребно преживяването на клиентите е ключов фактор за конкурентоспособност. Бързите, надеждни и ефикасни услуги за доставка на последната миля могат да помогнат на търговците на дребно да изпъкнат на претъпкания пазар.

Последната миля е последната точка на допир, която предприятията имат с клиентите си. Изключителното изживяване при доставка е черешката на върха и стимулира лоялността към марката. В края на краищата клиентите са по-склонни да поръчат отново, ако са доволни от обслужването от момента на поръчката до получаването на пратката.

Търговците на дребно и компаниите за доставки имат общ интерес да осигурят отлично изживяване на своите клиенти и в бъдеще ще търсят възможности за предлагане на допълнителни услуги на прага. Предоставянето на продукти и информация директно на клиентите е ефективен начин за увеличаване на продажбите. Поради тази причина компаниите биха могли да използват своя автопарк като търговски екип, насочен към клиентите, който продава стоки директно от автомобила.

Обобщение – Очаквайте неочакваното

Бъдещето на логистиката на колетни пратки ще бъде коренно различно от миналото. Ако цените експериментите и промените, тези перспективи ще ви се сторят вълнуващи. Технологиите, климатичните промени и изискванията на клиентите са движещата сила на тази промяна. Новите участници на пазара предлагат по-бързи, по-интелигентни и по-екологични услуги. За да отговорят на тях, традиционните доставчици трябва да бъдат гъвкави и отворени за иновации. Въпреки че еволюцията на услугите ще бъде постепенна игра между пазарните сили и новите идеи, няма да има големи скокове от един ден до следващия.

Въпреки това е трудно да се предвиди бъдещето. Например, никой не очакваше пандемия през 2020 г. и всички знаем каква ударна вълна предизвика това в нашата индустрия. Затова е важно да се правят прогнози, но винаги да се оставя място за изненади. Очаквайте неочакваното.

Simon Seeger is a logistics industry expert and serial entrepreneur with a passion for revolutionizing last mile delivery. As founder of Bettermile, he has developed a cutting-edge SaaS solution that dynamically optimizes delivery routes in real-time, leading to increased productivity and an enhanced customer experience across 13 countries. Simon's experience in logistics is rooted in his history of transforming traditional industries. In 2009, he founded textunes GmbH, the first e-book platform for smartphones and tablets in German-speaking countries, which he later sold to Thalia Books GmbH. He then developed Tolino, an eBook platform for Thalia, which has a market share of over 40 percent in German-speaking countries, Italy, and the Netherlands.

Comments are closed.