95% трансформация и само 5% дигитална трансформация – действителна дигитална трансформация

Цифровата трансформация е свързана с хората и културата, а не само с инструментите и технологиите - ето истинското определение, което трябва да знаете

Технологията на първо място? Хората на първо място? Дигиталната трансформация е свързана с трансформиране на компанията, културата и на хората. Технологията е малка част от пътуването към дигиталната трансформация и не е сама по себе си решение.

Всеки ден компании се обръщат към мен за помощ в усилията им за дигитална трансформация. Без значение колко малки или големи са компаниите, винаги има едни и същи проблеми и погрешни схващания за това как да се подходи към тази нова тема и как наистина да се промени компанията към по-добро.

Хубаво и футуристично е да се говори за изкуствен интелект, блокчейн, IoT и още много други теми, но истинската Дигитална трансформация е успешна само когато компанията трансформира бизнес модела, услугите, продуктите и най-вече служителите и фирмената култура. Всичко това се предизвиква от технологиите и се позволява от тях, но ТЕХНОЛОГИИТЕ НЕ СА РЕШЕНИЕ. Всяка компания трябва да намери решения за своите клиенти, трябва да се адаптира към променящите се възможности, но нейна отговорност е да намери правилното решение и да използва технологиите като инструмент, който да приложи тези решения. Така че, работата и въздействието от трансформацията, винаги са в съотношение 95% вътрешна промяна и само 5% внедряване на технологии.

Дигиталната трансформация е свързана с хората

Както във всяка компания, така и тук човекът е в центъра на процеса. Когато разглеждаме една компания, можем да я разделим на хора, процеси, ИТ и стратегия. Във всеки един от тези 4 стълба имаме хора в ролята на потребител, лидер, създател или оформител. Така че, когато говорим за дигитална трансформация, трябва да разгледаме най-вече темата за това как тези основни фактори, хората в процеса, трябва да се адаптират към новия свят на технологиите и експоненциалната промяна.

Няколко проучвания показват колко малко са успешните проекти за дигитална трансформация в компаниите. Повечето от тях показват, че 80-85% от проектите в областта на дигитална трансформация се провалят, и често причината за провал е липсващата култура и неправилното управление на хората.

Технологията на първо място? Хората на първо място?

На пазара има основно два начина, по които компаниите подхождат към дигиталната трансформация. Наричам ги „Technology First“ и „People First“.

„Технологията на първо място“ е най-често срещаната парадигма за това как компаниите виждат собствената си дигитална трансформация. Те виждат софтуер или технология, привличат се от характеристиките и се опитват да ги внедрят в организацията си. Този подход има един прост проблем … това е подход отгоре надолу, при който хората търсят функции вместо решения на проблеми. Особено при ангажирането на служителите това е лош подход, тъй като не създавате съвместно решение, което помага на клиента да реши проблем и на служителя – да подкрепи този клиент.

„Хората на първо място“ напълно обратното. Става дума за това да накарате хората да мислят за възможни решения и да им дадете възможност да преосмислят вашите процеси, организация и т.н. Най-важната част е образованието на служителите, а също и възможността да изразяват това, което мислят и преживяват. Това е подход подпомагащ адаптацията към новите технологии, и поставя софтуера на заден план.

Култура за промяна

При подхода „Хората на първо място“ се занимавате с културата си. Много от корпоративните култури са изградени на базата на вековни процеси и насоки, но те не помагат на компанията да надрасне собствените си корени. Така че, когато говорим за културна промяна, трябва да скъсате със старата и да създадете нова атмосфера, в която хората да могат да се откъснат от ежедневната си рутина. Това е промяна в цялата система на вашата организация. Преминаването от „Управление на компанията“ към „Водене на компанията в бъдещето“ е трудно постижимо и също е самостоятелна тема, но именно тук се случва работата в дигиталната трансформация и именно тук изразходвате повечето от 95% при промяната на вашата компания.

Дигитална трансформация – преосмислете организацията си

Има много фактори, които предизвикват дигиталната трансформация. Те могат да бъдат появата на нова технология, идентифициране на потребност на клиента или също така редовното й прилагане. Техниките на дизайн мисленето и Brainstorming се използват за подхранване на този процес и за използване на силата на хората във вашата компания.

Особено успешен е аспектът „хората на първо място“, когато разговаряте не само с ръководството, а когато участват всички в компанията, когато интегрирате обратната връзка с клиентите и потребителите и когато първо говорите за създаване на решение, преди да се ограничите до търсенето на софтуерни и технически решения. Наистина се опитайте да мислите извън рамките на познатото и „out-of-the-box“ какъв може да бъде най-добрият възможен резултат за клиента. Когато намерите своето решение, което носи ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ на клиента, тогава е време да помислите за „дигиталното“ в дигиталната трансформация.

Един добър пример е дигиталната екосистема, която използва различни технологии, за да задоволи различни нужди на клиентите в рамките на една единна платформа.

„Дигиталното“ в дигиталната трансформация

Както вече беше споменато, дигиталната част в повечето случаи е малка част от цялото усилие за дигиталната трансформация на компанията. Първо, тя е спусък за нови възможности, а след това е средство за реализиране на вашите решения. Така че, когато разглеждате своето пътуване към дигиталната трансформация, първо трябва да разберете какво се случва около вас, след това да започнете да мислите какво може да се направи, за да се осигури добавена стойност за вашия клиент, и накрая да сте готови със списък спецификации, за да потърсите подходящата технология, която да даде възможност за вашето решение.

Промяна на организацията на компанията

До тук изглежда доста лесно отстрани. Имате спусък, имате процес за търсене на правилното решение, а след това имате и правилните технологии, които да позволят това решение. Но, както вече споменахме, за да се осъществи успешна трансформация, ви е необходимо нещо повече. Промяната на културата ви, както бе споменато по-горе, съгласуването на стратегията, а организационната структура е голямото предизвикателство. Когато сте намерили своето решение и искате да го приемете, трябва да разрушите старите структури.

Няма как една нова система да работи в стари структури.

Това означава, че има голяма нужда от пренастройване на вашата организация. Трябва да разгледате удовлетвореността на клиента, както и пътуването на клиента и да съгласувате този процес с вашата организация. Може би добър пример за това е промяната, която трябва да направят много производствени компании. Те имат мислене за процеси и оптимизация, което е много структурирано. Когато навлизате в бизнес, ориентиран към услугите и софтуера, както много производствени компании трябва да направят, е необходим различен подход. Пътуването на клиентите е различно, темпото на продажбите и услугите е по-бързо, а технологиите се променят по-бързо, отколкото обикновено в производството. Така че промяната в културата от „оптимизиране“ към „иновации“ и организационната промяна от „процесен инженеринг“ към „иновации и гъвкавост“ се отразяват и на структурата на компанията.

На кратко

  1. Идентифицирайте нови възможности, като включите служителите и клиентите си в процеса на трансформация
  2. Използвайте технологията като средство за подпомагане и я възприемайте като спусък
  3. Променете културата си, за да се адаптирате към новия бизнес свят с променящи се нужди на клиентите и нови технологични възможности
  4. Адаптирайте процесите и организацията си към бъдещите си нужди, а не просто поддържайте съществуващите
Benjamin Talin, a serial entrepreneur since the age of 13, is the founder and CEO of MoreThanDigital, a global initiative providing access to topics of the future. As an influential keynote speaker, he shares insights on innovation, leadership, and entrepreneurship, and has advised governments, EU commissions, and ministries on education, innovation, economic development, and digitalization. With over 400 publications, 200 international keynotes, and numerous awards, Benjamin is dedicated to changing the status quo through technology and innovation. #bethechange Stay tuned for MoreThanDigital Insights - Coming soon!

Comments are closed.