Блокчейн, криптография и нови разбирания за парите

Защо линейното мислене вече не е достатъчно

Блокчейн и криптографията променят не само мисленето и паричната ни система, но и социалните ни модели. Какъв може да бъде резултата?

Както Иън Голдин често казва по време на своите лекции: „Добре дошли в най-бавния ден от остатъка от живота ви.“ Настоящата епоха се характеризира с променливост, несигурност, сложност и двусмисленост (VUCA). Това води до ускорено развитие с непредвидени последици. Линейното мислене и предположението, че бъдещето ще бъде като миналото, отстъпват на по-независимите мрежови разбирания и събития. В бъдеще няма да е достатъчно да се мисли линейно, когато става въпрос за планиране на живота и парични транзакции. По-скоро признаците сочат към напълно нова визия за парите – дигитални пари, вероятно базирани на блокчейн.

Защита на активи в блокчейн (токенизация на активи).

Днес блокчейнът вече е в състояние да направи всички активи търгуеми чрез токени и разделянето им на малки единици. Днес дигиталните активи вече са толкова лесни за създаване, че ги приемаме за даденост. Всичко, което съществува в двоични данни и е самостоятелно и е уникално, е дигитален актив. Това могат да бъдат MP3 музикални файлове, видеоклипове в YouTube, PDF документи, дори недвижими имоти и компании. Новите бизнес модели могат да се финансират и с помощта на криптовалути и нови форми на групово финансиране. От всички дигитални активи, които се появиха от началото на това хилядолетие, криптовалутите ще бъдат най-пробивни. Ако се утвърдят като средство за съхранение на стойност и разменно средство, те биха могли да заменят познатите ни FIAT пари и да променят изцяло банковата индустрия.

Децентрализация срещу посредничество

В същото време това означава преход от централизирани към децентрализирани системи. Традиционното банкиране е централизирана система, през която преминават паричните транзакции (т.нар. финансови посредници). Банките печелят пари от всяка извършена трансакция. Криптовалутите, от друга страна, се основават на децентрализирана система за трансакции. Не са необходими банки, за да се извърши трансакция или да се съхраняват пари. В света на криптовалутите парите се съхраняват в облака с помощта на блокчейн технологията и всеки собственик изпълнява роля и на банкер. Той винаги може да получи достъп до криптоактивите си, като комбинира публичния ключ, който е видим за всички, с частния ключ, който притежава само той.

Това ново разделение на транзакциите, съчетано с технологичния напредък и дигитализацията, не спира до традиционните компании. В това време на промени победителите са тези, които са напред в дигитализацията.

Стройте вятърни мелници, а не стени

Когато задуха вятърът на промяната, трябва да решите. Дали да строите стени или вятърни мелници. Компаниите, които не са построили вятърни мелници, изчезват от пазара. Например през последните 20 години половината от компаниите от класацията Fortune 500 са изчезнали от пазара или са си сменили собственика, защото са се адаптирали твърде бавно.

Например, повечето големи корпорации, международни институции и дори Банката за разплащания BIS в Базел инвестират в блокчейн технологията. Блокчейн – технология, която намери първото си голямо приложение в криптовалутите, в бъдеще ще се използва далеч извън тази област. Тя може да ускори и изпращането на пари по света, тъй като трансакция от криптовалути до другия край на света може да достигне до получателя само за няколко минути. Различните валути произвеждат свои собствени технологии и процеси за повишаване на сигурността, стабилността или скоростта.

9 милиарда души – но какво да кажем за човечеството?

Тази технология има и още един положителен аспект. Нашата планета ще издържа 9 милиарда души, а блокчейн ще ни помогне да използваме ресурсите по-добре заедно. В същото време разполагаме с протокол с отворен код (на TCP/IP инфраструктурата на мрежата) за нашия дигитален живот, който трябва да бъде разширен, за да може да се справи с настоящата сложност на нашето общество.  Днес ФИАТ парите все още са фактическата мярка за власт и стойност във всички икономики. Дали обаче ще остане така с възхода на криптовалутите, по-голямата част от които разчитат на peer-to-peer процеси, предстои да разберем. Във всеки случай криптовалутите, финансирани от обикновените хора, могат да спомогнат за възникването на нови бизнес модели, които да се фокусират в по-голяма степен върху балансирането на финансовите интереси с целите, залегнали в Целите за устойчиво развитие на ООН.

Вече почти 10 години от своето съществуване криптовалутите отбелязват забележителен растеж през последните години. Познаваемостта и пазарната капитализация, както и обемите на търговия рязко нараснаха в дългосрочен план, но напоследък се сринаха масово от началото на 2018 г. и затова може да се зададе въпросът: Дали криптовалутите са бъдещето ?

Karen ist Serienunternehmerin, Wissenschaftlerin und Herausgeberin von Sustainable Finance. Sie berät Unternehmen in der digitalen Transformation, die Nachhaltigkeit in ihrer DNA beinhaltet. Sie wurde von Prestige Awards als „Investment Bankerin“ des Jahres 2020 ausgezeichnet. Sie hat Osteuropa Strategien für Top Tier Banken und ein erweitertes Ratingsystem entwickelt und die Umsetzung verantwortet.

Comments are closed.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More