Използване на изкуствен интелект в комуникацията

Използване на изкуствен интелект в корпоративната комуникация

Изкуственият интелект в корпоративните комуникации става все по-важен. Той променя начина, по който участниците на пазара обменят информация, и – независимо дали ни харесва, или не – ни води към нова ера.

1. ИИ в комуникациите – Нова Ера?

Предизвикателството: Имейлите, SMS-ите, социалните медии и други онлайн услуги са станали незаменими в днешно време. Всички ние сме бомбардирани от съобщения, информация и реклами. Вече не сме господари на възприятията си и страдаме от разсейване – все повече и повече, дори докато спим. Така се плъзгаме към общество на възбудата, в което все повече се разстройваме от това, което възприемаме. Възбудата се подхранва от филтри и ехо балони, които изграждаме около себе си, за да се справим с хаоса. Проблемът е, че те предоставят само едностранна информация, което прави междуличностното общуване трудно в аналоговата епоха и почти невъзможно в дигиталната.

Целта: За да овладеем това безсилие в дигиталната ера и за да общуваме успешно (по-успешно), трябва да станем по-приспособими към дигиталните технологии. Тази дигитална способност ще стане толкова важна в бъдеще, защото все повече възлагаме комуникацията на приложения, които работят с изкуствен интелект.

Статуквото: ИИ вече последователно си пробива път в комуникацията – и то по много различни начини. В частен план ви познаваме от гласовите асистенти в смартфоните (напр. SIRI) или в дома (напр. Alexa).

Но ако говорите безсмислици в кутията на Алекса, излизат само безсмислици.

ИИ обикновено се разбира като способността на машините да имитират или подражават на човешкото поведение. В областта на комуникациите се използва преди всичко когнитивен ИИ, т.е. ИИ, който е способен да имитира човешкото поведение.

Възможности за бизнеса: В областта на бизнес комуникациите обаче ИИ наистина набира скорост.

Пет примера за бизнес комуникация с AI

  1. Пример за това е анализът на речта. Чрез анализ на моделите на речта ИИ може да определи дали даден човек е емоционално натоварен или не. Това може да бъде полезно при разговори с клиенти, например за да се види дали клиентът е доволен или не. ИИ вече може да бъде много полезен и при превода на речта. Анализирайки моделите на речта, той може да открива и коригира грешки, които човек би пропуснал.
  2. В социалните мрежи ИИ вече играе важна роля. Например чатботовете все по-често се използват за взаимодействие с потребителите. И тук анализът на речта може да се използва за откриване на настроенията на потребителите и да им се предложи подходяща помощ.
  3. В маркетинговите комуникации тя може да се използва за подобряване на гласовото изразяване на чатбот или за улесняване на търсенето на конкретна информация. ИИ се използва все повече и в социалните мрежи, например за възпроизвеждане на персонализирана реклама. В този контекст ИИ може да се използва както за създаване на съдържание, така и за анализ и насочване на комуникационните мерки.
  4. Създаването на персонализирано съдържание е ключово предимство, което предлага изкуственият интелект. Анализирайки поведението на потребителите, ИИ може да създава съдържание, което е съобразено с точните нужди на потребителя. Наред с други неща, той може да показва съобщения или реклами, които са точно съобразени с интереса на получателя.
  5. ИИ също така улеснява сегментирането на целевите групи и насочването на комуникационните действия. Чрез анализ на данните компаниите могат да разберат коя точно целева група е интересна за даден продукт или услуга. Това дава възможност на компаниите да насочат комуникационните си мерки конкретно към съответните целеви групи и по този начин да увеличат въздействието им.

Въпреки това рисковете, свързани с използването на изкуствен интелект в комуникацията, не бива да се пренебрегват.

2. Какви са рисковете от ИИ в комуникациите?

Една от най-големите опасности се крие в изкривяването на комуникацията. Изкривяванията обикновено се дължат на липсата на информация между подателя и получателя. Тук никоя технология не може да помогне, ако изкуственият интелект има само едностранен достъп до определена информация.

Всеки знае пример от аналоговия свят за изкривяване на комуникацията. Когато разговарям с мой приятел и той каже нещо, което ме наранява, може да си мисля, че го е искал. Но в действителност може би изобщо не го е имал предвид. Може би просто се е подигравал с мен. Или може би самият той не е бил в добро настроение по това време и аз съм изтълкувал думите му погрешно.

Друг пример от дигиталния свят за изкривяването на комуникацията е илюстриран от социалната мрежа Facebook. Във Facebook хората могат да създадат свой профил с всякаква информация за себе си, като например местоработата си, любимата си музика или политическите си възгледи. Другите потребители на Facebook могат да видят тази информация и да си направят изводи за този човек. Хората обаче могат също така да разпространяват много невярна информация за себе си във Facebook, което може да доведе до изкривяване на комуникацията.

Дигиталната комуникация е процес, при който се обменя информация между много хора. В един идеален свят тези комуникационни процеси биха протичали гладко и без изкривявания. Но за съжаление светът не е съвършен и комуникацията страда от изкривяване.

Най-често срещаният вид изкривяване се нарича „семантично изкривяване„. Този вид изкривяване възниква, когато смисълът на съобщението се тълкува погрешно. Друг често срещан проблем е „синтактичното изкривяване“. Това се случва, когато съобщението не се разбира правилно, защото не е формулирано правилно.

3. Ето как да развиете дигиталната си комуникация с помощта на AI

Както при всеки друг вид комуникация, и при дигиталната комуникация има някои основни правила, които трябва да се спазват. Те включват:

Бъдете ясни и точни

При дигиталната комуникация е особено важно да бъдете ясни и точни. Тъй като не можете да говорите лице в лице, лесно може да възникнат недоразумения. Затова се уверете, че формулирате съобщението си възможно най-ясно.

Слушайте

Добрата комуникация винаги е двупосочен процес. Слушането е поне толкова важно, колкото и говоренето. Уверете се, че сте разбрали какво казва другият човек, преди да отговорите. По този начин може да се избегнат недоразумения.

Запазете спокойствие

Лесно е да избухнете и да загубите самообладание в спор с някого. В дигиталната комуникация обаче е особено важно да запазите спокойствие. Избягвайте да изпращате неприятни или обидни съобщения – това само ще доведе до по-нататъшна ескалация на конфликта.

Останете съпричастни

Бъдете чувствителни към нуждите на партньора си. Разберете какво иска да знае той или тя и се съсредоточете върху това в комуникацията си. Задавайте въпроси, за да получите обратна връзка и нови импулси.

Ежедневно тренирайте дигиталните си способности

Тренирайте редовно дигиталните си умения. Бъдете в крак с последните новости в дигиталния свят и тествайте нови инструменти и приложения. Това ще ви поддържа във форма за предизвикателствата в дигиталната комуникация.

Личностно израстване: Бъдете отворени към света

Останете отворени за критика и предложения. Приемайте ги сериозно и преосмисляйте собствената си позиция. Бъдете готови да се промените, ако това има смисъл.

Запомнете: промяната означава намиране на решения на проблемите.

4. Заключение: Възможностите за ИИ крият рискове

Общо взето: ИИ в комуникациите е едно от най-важните развития. Той позволява на машините да водят човешки разговори. Това може да бъде много полезно за компаниите, тъй като им позволява да спестят средства от служители за обслужване на клиенти например. ИИ в комуникацията е интересен и за частните лица и предлага нов начин за игра с обмена на информация.

Перспективи: В бъдеще значението му ще продължи да нараства и той ще направи възможни много неща, които днес все още изглеждат немислими. Въпреки това ИИ в комуникацията все още не е съвършен. Въпреки това ИИ в комуникацията вече е вълнуваща технология с голям потенциал. В бъдеще той със сигурност ще продължи да се усъвършенства и още повече хора ще могат да го използват.

Най-важното нещо? – Хората: Но технологията е само едната страна на монетата. Хората, потребителите, също трябва да се развиват, ако искат да използват ефективно възможностите в личен или професионален план. В крайна сметка технологията е само средство за постигане на целта. Тя предоставя инструменти за практически приложения и дава тласък за повишаване на ефективността и продуктивността на текущите задачи. Но без познавателните способности на хората всяка технология остава бездушна и взаимозаменяема.

Prof. Dr. Lembke is a thought leader for digital transformation in business and society. He programmed his first synthesizer when he was 12 years old in 1977. In 1992, he founded one of the first digital agencies in Germany. In 2004, he received his doctorate in economics and social sciences with the topic "Knowledge Cooperation". Today, he is the head of the Digital Media, Media Management and Communication program at the Baden-Wuerttemberg Cooperative State University in Mannheim. He is a technical and non-fiction author and accompanies the educational landscape in DACH, among other things, in political consulting (including Enquette Commission 2017-2018) on the topic of "digital education". He knows: "Digitization does not need big politics", because the really successful innovations arise without subsidies from the watering can. As a start-up entrepreneur (including KI TOOLPARTY) Prof. Lembke is convinced that everyone can digitalization. In his private life, he is the father of a 13-year-old daughter, a passionate musician and has been dedicated to progressive heavy metal since the age of 14.

Comments are closed.